Одсјек за информатику

Основни подаци

Шеф: Љиљана Васојевић-Радовановић

Адреса: Видовданска бб, Бања Лука

Број телефона: 051/244-445

Број факса: 051/244-556

E-mail: informatika@banjaluka.rs.ba

Надлежности

У Одсјеку за информатику обављају се послови израдe анализа, информација и извјештаја о функционисању Градске управе, са приједлогом нових информатичких и техничких рјешења. У надлежности Одсјека је и сљедеће:

– развој допунских апликативних рјешења на постојеће програме;
– одржавање мрежне политике и безбједности;
– одржавање постојећих апликација, са приједлогом нових рјешења;
– инсталирање оперативних система и њихово одржавање;
– инсталирање и замјена рачунарске и периферне опреме;
– администрирање дигиталне телефонске централе;
– администрирање локалне рачунарске мреже;
– администрирање комуникационих линкова са дислоцираним службама;
– администрирање и постављање садржаја на корпоративни фајл-сервер;
– техничко опслуживање сједница Скупштине Града и других скупова;
– техничка и стручна информатичка помоћ службама Градске управе Града;
– послови администрације система менаџмента квалитетом у Градској управи;
– техничка припрема материјала за објављивање на сајту, инфо-киоску и слично…