Odjeljenje za saobraćaj i puteve

Home / Gradska uprava / Organizacione jedinice / Odjeljenje za saobraćaj i puteve

Osnovni podaci

Načelnik: Slaviša Sandić

Adresa: Trg srpskih vladara 1, Banja Luka

Broj telefona: 051/244-425

Broj faksa: 051/244-546

E-mail: saobracaj.i.putevi@banjaluka.rs.ba

Nadležnosti

U Odjeljenju za saobraćaj i puteve, obavljaju se poslovi u oblasti organizovanja i nadzora nad uređenjem i obavljanjem saobraćaja, kao i evidencija stanja i poslova izgradnje, održavanja i korištenja lokalnih i nekategorisanih puteva, ulica i drugih objekata saobraćajne infrastrukture – na području grada. Obavljaju se i sljedeći poslovi:

-izgradnja, rekonstrukcija, održavanje, zaštita, korištenje, razvoj i upravljanje lokalnim i nekategorisanim putevima i ulicama u Gradu i drugim objektima saobraćajne infrastrukture od značaja za Grad;
-izrada plana kapitalnih investicija za saobraćajne infrastrukturne kapacitete u vlasništvu Grada Banja Luka;
-vođenje postupka usklađivanja i registracije redova vožnje u javnom gradskom i prigradskom prevozu;
-provođenje postupka izdavanja odobrenja za samostalno obavljanje djelatnosti javnog prevoza lica i stvari, prevoza za vlastite potrebe i taksi prevoza, i priprema rješenja, provođenje ispita za taksi-vozače, ovjera cjenovnika taksi usluga;
-saradnja sa Odsjekom za lokalni ekonomski razvoj u svrhu pružanja pomoći investitorima iz nadležnosti Odjeljenja u cilju brže realizacije investicionih projekata od značaja za Grad;
-ažuriranje i dostavljanje podataka Odsjeku za lokalni ekonomski razvoj, iz nadležnosti Odjeljenja u svrhu formiranja i vođenja jedinstvene baze podataka za potrebe investitora;
-pokretanje inicijativa i prijedloga za rješenje imovinsko pravnih odnosa za realizaciju projekata i investicija za koje je Odjeljenje odgovorno;
-vođenje upravnog postupka u oblasti saobraćaja i izdavanja rješenja;
-praćenje i proučavanje stanja iz oblasti saobraćaja na području grada;
-organizovanje i vršenje nadzora poslova zimske službe;
-poslovi u vezi sa regulisanjem saobraćaja, prekopima javnih površina i javnog prevoza lica i stvari na području grada;
-izgradnja i održavanje trotoara, biciklističkih i pješačkih staza i stajališta javnog Gradskog i prigradskog prevoza putnika;
-poslovi izgradnje, uređenja i eksploatacije parkirališta i javnih garaža, i naplate usluga za parkiranje i garažiranje vozila;
-poslovi u vezi blokiranja i premještanja nepropisno parkiranih vozila;
-planiranje i organizacija rada na svim javnim parkiralištima, i u javnim garažama, i drugi poslovi.

Odsjeci

Odsjek za saobraćaj

Šef  Slavko Davidović
Adresa Trg srpskih vladara 1, Banja Luka
Broj telefona  051/244-544
Broj faksa  051/244-546
E-mail  saobracaj.i.putevi@banjaluka.rs.ba

Odsjek za puteve

Šef Dragan Rokić
Adresa Trg srpskih vladara 1, Banja Luka
Broj telefona  051/244-539
Broj faksa  051/244-546
E-mail  saobracaj.i.putevi@banjaluka.rs.ba