Одјељење за културу, туризам и социјалну политику

Home / Градска управа / Организационе јединице / Одјељење за културу, туризам и социјалну политику

Основни подаци

начелник: Невен Станић

Адреса: Трг српских владара 1, Бања Лука

Број телефона: 051/244-421

Број факса: /

E-mail: kultura.turizam@banjaluka.rs.ba

Надлежности

У Одјељењу за културу, туризам и социјалну политику, обављају се, између осталог, сљедећи послови:

-израда плана капиталних инвестиција у области културе;
-послови у вези са остваривањем оснивачких и власничких права Града и управним надзором у јавним установама из области културе, туризма и социјалне политике и израда информација и анализа о пословању установа и огранизација из области културе, туризма и социјалне политике;
-послови у вези са обезбјеђивањем заштите културних добара, у складу са Законом;
-послови у вези са организовањем манифестација и обиљежавање јубилеја у области културе, од значаја за Град;
-послови у вези са обезбјеђивањем услова за развој културно-умјетничког стваралаштва, у складу са могућностима Града;
-послови у вези са обезбјеђивањем услова за прикупљање, обраду, чување и давање на кориштење књига, и других публикација и услова за рад библиотека, чији је оснивач Град;
-послови у вези са обезбјеђивањем услова за изградњу, реконструкцију и одржавање објеката институција културе у граду, чији је оснивач Град, и други послови у области културе – у складу са Законом;
-послови у вези са удружењима грађана, невладиним организацијама и организацијом волонтерског рада – у складу са законом;
-послови у вези остваривања оснивачких и власничких права Града – у установама из области културе, туризма, социјалне политике, избјеглица и удружења грађана, управним надзором над њиховим радом и оцјеном усаглашености са Законом аката установа, на које Градоначелник даје сагласност;
– послови у вези са развојем у области културе и културних добара, туризма, социјалне политике, вјерских заједница, издавачке дјелатности и информисања;
-послови у вези са избјеглицама, удружењима грађана, невладиним организацијама и волонтерским радом.