Одјељење комуналне полиције

Home / Градска управа / Организационе јединице / Одјељење комуналне полиције

Основни подаци

Начелник: Миленко Летић

Адреса: Краља Алфонса XIII 12 А, Бања Лука

Број телефона: 051-348-842

Број факса: 051/316-418

E-mail: komunalna.policija@banjaluka.rs.ba

Надлежности

У Одјељењу комуналне полиције обављају се послови комунално-инспекцијског надзора над примјеном закона, других прописа из области комуналних и других дјелатности, утврђених Законом о комуналној полицији. У надлежности Одјељења су и:

– провођење управног поступка, израда рјешења и предузимање прописаних мјера, у складу са Законом и другим општим актима;
– израда извјештаја и информација за потребе градоначелника и Скупштине Града;
– административно-технички послови;
– обезбјеђење статистичких и других података за потребе Одсјека за развој и међународну сарадњу…

Радно вријеме

Дежурна служба Одјељења комуналне полиције прима пријаве 24 сата дневно, по чему је јединствена на простору Републике Српске. По запримљеној пријави, запослени у Одјељењу комуналне полиције интервенишу у зависности од степена хитности.

Број дежурне службе је: 051/306-464 и 051/348-846.