Организационе јединице

Home / Градска управа / Организационе јединице

Одјељење за општу управу

Детаљније

Одјељење за привреду

Детаљније

Одјељење за просторно уређење

Детаљније

Одјељење за финансије

Детаљније

Одјељење за комуналне послове

Детаљније

Одјељење за саобраћај и путеве

Детаљније

Одјељење за локални економски развој и стратешко планирање

Детаљније

Одјељење за борачко-инвалидску заштиту

Детаљније

Одјељење комуналне полиције

Детаљније

Одјељење за инспекцијске послове

Детаљније

Одјељење за културу, туризам и социјалну политику

Детаљније

Одјељење за образовање, здравство, омладину и спорт

Детаљније

Служба за заједничке послове

Детаљније

Кабинет градоначелника

Детаљније

Одсјек за информатику

Детаљније

Одсјек за развој локалне самоуправе и управљање људским ресурсима

Детаљније

Одсјек за правна питања и прописе

Детаљније

Одсјек за јавне набавке

Детаљније

Јединица за интерну ревизију

Детаљније

Одсјек за послове цивилне заштите и професионалне територијалне ватрогасне јединице

Детаљније

Стручна служба Скупштине Града

Детаљније

Одсјек за регионалну и међународну сарадњу и послове протокола градоначелника

Детаљније

Одсјек за сарадњу са грађанима - Канцеларија за грађане

Детаљније