Gradske institucije, ustanove i preduzeća

Home / Gradska uprava / Gradske institucije, ustanove i preduzeća

Gradske institucije

Svoje aktivnosti sprovodi na teritoriji 35 mjesnih zajednica, a osnovni zadaci su mu revitalizacija ruralnih područja i poboljšanje uslova života na selu, a sve sa ciljem stvaranja povoljnog ambijenta za povratak na ova područja, radi ekspanzivnijeg razvoja poljoprivredne proizvodnje i malih prerađivačkih kapaciteta.

Aktivnosti Gradske razvojne agencije usmjerene su na pružanje pomoći prilikom osnivanja i početka rada preduzetnika. To podrazumijeva pomoć prilikom izrade poslovnog plana, pružanje usluga za definisanje ciljnog tržišta i ciljnih korisnika, kao i izrada marketing-plana, informisanje o pravnom okviru poslovanja i registracije.

Javne ustanove

Ovo je ustanova od posebnog društvenog interesa u oblasti kulture. Njene osnovne djelatnosti su: umjetničko i književno stvaralaštvo i scenska umjetnost (izvođenje pozorišnih, baletskih i folklornih predstava i koncerata), te djelatnost objekata za kulturne priredbe (rad koncertnih i pozorišnih dvorana, rad agencija za prodaju karata).

U okviru registrovane djelatnosti, ova ustanova sa javnim ovlašćenjima sprovodi mjere iz oblasti socijalne zaštite, i to: pruža savjetodavne usluge, socijalnu pomoć i usmjerava djecu i omladinu, radi sa usvojenicima, radi na sprječavanju zlostavljanja djece i drugih lica i odlučuje o pravu na socijalnu pomoć.

Sportski centar „Borik“ opremljen je za sve vrste dvoranskih sportova, a naročito je pogodan za odigravanje rukometnih i košarkaških, te utakmica malog fudbala, kao i boks-mečeva i takmičenja u drugim borilačkim vještinama. Dvorana je pogodna i za kulturno-zabavne priredbe, sajmove, velike skupove i slične manifestacije.

Osnovne djelatnosti ove ustanove od posebnog društvenog interesa u oblasti obrazovanja i kulture su: osnovno obrazovanje odraslih, obrazovanje stanovništva van sistema redovnog školskog i univerzitetskog obrazovanja u dnevnim i večernjim razredima, u školama ili posebnim ustanovama za odrasle, sve vrste obuke koje se izvode putem radio-televizijske mreže ili dopisnim putem, dokvalifikacija i prekvalifikacija kadrova.

Javna preduzeća

Osnovano je 1966. godine kao višekonfesionalno i ateističko, a registrovano je kao Osnovno državno komunalno javno preduzeće. Organizovano je kao preduzeće koje obavlja pogrebnu djelatnost i osposobljeno je za izvođenje građevinsko-kamenorezačkih radova, od izrade spomenika i grobnica do enterijera u građevinarstvu.

„DEP-OT" je osnovan kao preduzeće 2003. godine, ispred Grada Banja Luka i 7 opština banjolučke regije (Gradiška, Srbac, Laktaši, Prnjavor, Čelinac, Kotor Varoš i Kneževo), sa ciljem sanacije postojeće deponije u Ramićima, u okviru projekta Svjetske banke pod nazivom „Upravljanje čvrstim otpadom".

JP „Akvana“

Prvi akva-park u Banjoj Luci počeo je sa radom 2007. godine. Tehničkim prijemom, koji je odobren u martu 2007, završena je prva faza izgradnje akva-parka „Akvana", a 5. decembra 2009. svečano je otvoren i Gradski olimpijski bazen, kojim gazduje ovo javno preduzeće.

Osnovna djelatnost ”Vodovoda” je snabdijevanje potrošača pitkom i higijenski ispravnom vodom, odvođenje otpadnih voda, održavanje, opravka, rekonstrukcija sistema vodosnabdijevanja i odvođenja otpadnih voda, održavanja priključaka, vodomjera, hidranata, izrada tehničke dokumentacije, kontrola kvaliteta vode, dezinfekcija vodovodne mreže…

Osnovna djelatnost Komunalno-uslužnog preduzeća “Čistoća“ a. d. je sakupljanje, odvoz i odlaganje svih vrsta gradskog otpada, održavanje higijene javnih površina i razvoj sistema upravljanja otpadom. Sistem upravljanja otpadom omogućava efikasno odvijanje svih aktivnosti vezanih za savremeni tretman otpada.