Prostorni plan

Home / Gradska uprava / Prostorni plan

Na 19. sjednici Skupštine Grada Banja Luka, održanoj 3. aprila 2014. godine, usvojena je Odluka o donošenju Prostornog plana Grada Banja Luka („Službeni glasnik Grada Banja Luka“ br. 11/14).

U nastavku stranice imate mogućnost da preuzmete sve dokumente, koji su sastavni dio Prostornog plana.

Prostorni plan Grada Banja Luka (tekstualni dio)

Pogledaj

1.

Teritorija i granice (naseljena mjesta i katastarske opštine)

Pogledaj

Teritorija i granice (naseljena mjesta i mjesne zajednice)

Pogledaj

2.

Izvod iz Prostornog plana Republike Srpske do 2015. godine

Pogledaj

3.

Reljef i hidrografija

Pogledaj

Nagibi terena

Pogledaj

Geološka karta

Pogledaj

Inženjersko-geološka karta

Pogledaj

Hidro-geološka karta

Pogledaj

Seizmološka karta

Pogledaj

Karta mineralnih sirovina

Pogledaj

Karta podzemnih voda

Pogledaj

Pedologija

Pogledaj

4.

Poljoprivredno zemljište

Pogledaj

Poljoprivredno zemljište (bonitet)

Pogledaj

Poljoprivredna područja

Pogledaj

5.

Šume i šumsko zemljište

Pogledaj

Vegetaciona rejonizacija

Pogledaj

6.

Broj stanovnika (1948-2011)

Pogledaj

Gustina naseljenosti

Pogledaj

Stambene zone

Pogledaj

Broj stambenih objekata

Pogledaj

Gustina nastanjenosti

Pogledaj

Stambeni suficit

Pogledaj

7.

Mreža naselja

Pogledaj

Građevinsko zemljište i izgrađene cjeline

Pogledaj

Neprivreda (društvene djelatnosti)

Pogledaj

Privredne djelatnosti

Pogledaj

Privredne djelatnosti (urbano područje)

Pogledaj

Prirodne vrijednosti i kulturno-istorijska dobra (uže urbano područje)

Pogledaj

Prirodne vrijednosti i kulturno-istorijska dobra (status zaštite: Komisija BiH)

Pogledaj

Prirodne vrijednosti i kulturno-istorijska dobra (status zaštite: Republički zavod)

Pogledaj

Valorizaciona tabela kulturno-istorijskog nasljeđa

Pogledaj

Prirodne vrijednosti i kulturno-istorijska dobra

Pogledaj

Zaštita životne sredine

Pogledaj

8.

Saobraćajna infrastruktura

Pogledaj

Postojeći i saobraćaj planiran prethodnom dokumentacijom

Pogledaj

Saobraćaj (javni prevoz)

Pogledaj

Hidrotehnička infrastruktura

Pogledaj

Hidrotehnička infrastruktura (mješoviti i fekalni kolektor)

Pogledaj

Energetska infrastruktura

Pogledaj

Telekomunikacije (optički kablovi i ATC centrale)

Pogledaj

Telekomunikacije (bazne stanice M:TEL)

Pogledaj

Telekomunikacije (bazne stanice ERONET, BH TELEKOM i KDS)

Pogledaj

Komunalna infrastruktura

Pogledaj

9.

Namjena površina (sintezna karta stanja)

Pogledaj

10.

Program plana (osnovna koncepcija razvoja prostora)

Pogledaj

I – XVI

Osnovna namjena površina (sintezna karta)

Pogledaj

Broj stanovnika i gustina naseljenosti po naseljenim mjestima 2030. godine

Pogledaj

Mreža naselja

Pogledaj

Urbana i ruralna područja

Pogledaj

Saobraćaj i saobraćajna infrastruktura

Pogledaj

Hidrotehnička infrastruktura (vodovod, hidro- objekti, visinske zone i zaštita vodoizvorišta)

Pogledaj

Hidrotehnička infrastruktura (sistem odvodnje otpadnih voda)

Pogledaj

Elektroenergetska i telekomunikaciona infrastruktura

Pogledaj

Termoenergetika (planirane trase gasovoda)

Pogledaj

Termoenergetika (toplifikacija)

Pogledaj

Poljoprivredno zemljište

Pogledaj

Šume i šumsko zemljište

Pogledaj

Neprivreda (društvene djelatnosti)

Pogledaj

Privredne djelatnosti

Pogledaj

Turizam i zaštita prostora

Pogledaj

Prirodne vrijednosti

Pogledaj

Zaštita životne sredine

Pogledaj

Sprovođenje Prostornog plana (dokumenti nižeg reda)

Pogledaj