Обавјештења

Регулациони планови

На јавном увиду

Саобраћајни чвор на укрштању Карађорђеве улице и Улице др Јована Рашковића:
Нацрт измјена дијела рег. плана
Графика 1
Графика 2
Текстуални дио

Јавни позиви

Еколошке дозволе

Захтјев за издавање еколошке дозволе за комплекс аутобуског депоа са пратећим садржајима, у Ул. Пут српских бранилаца

Захтјев за издавање еколошке дозволе за пословно-производни објекат, погон за израду и продају дијелова за намјештај, у Ул. Вељка Млађеновића бб

Рјешење о еколошкој дозволи за трафостаницу, у насељу Филиповића поље

Рјешење о еколошкој дозволи за аутомеханичарску радњу, у Ул. Косовска

Рјешење о еколошкој дозволи за пословни објекат, намјене: сервис за аутобусе, каомионе, хладњаче, у Ул. Суботичка 78а

Рјешење о еколошкој дозволи за пословни објекат, намјене: бензинска станица са прaтећим садржајем, аутопраоница са мини сервисом, у Ул. Десанке Максимовић 

Рјешење о еколошкој дозволи за сервис за поправку и одржавање возила друмског саобраћаја, у којем се обавља и уградња опреме, инсталација и уређаја за погон возила на течни нафтни гас, те преглед, сервсирање, испитивање и подешавње опреме, инсталација и уређаја за погон моторниг возила на течни нафтни гас, у Ул. Пут српских бранилаца бр. 92

Захтјев за издавање еколошке дозволе за производно складишни погон за пластификацију жице, у насељу Дервиши

Захтјев за издавање еколошке дозволе за Олимпијски базен са пратећим садржајем, у индустријском комплексу Инцел

Захтјев за издавање еколошке дозволе за бензинску станица за снабдијевање горивом са пратећим садржајима, између улица Булевар српске војске и Браће Подгорника

Захтјев за издавање еколошке дозволе за бензинску станицу са пратећим садржајима и пратећим објектима (тенички преглед, сервис, продаја аутодијелова), у Ул. Књаза Милоша 

Захтјев за издавање еколошке дозволе за котловницу, у склопу колективног стамбеног објекта, снаге 400 kW, која ће као енергент користити пелет, у Ул. Вељка Млађеновића бб