Такси-превоз

Home / Грађани / Саобраћај / Такси-превоз

Такси-превоз је јавни индивидуални ванлинијски превоз лица, који се обавља најчешће на градско-приградском, а понекад и на међуградском подручју, по унапријед утврђеној тарифи и релацији, коју одређује корисник такси услуге – путник. Такси превоз, по правилу, допуњава јавни градски и приградски превоз путника.

Такси-превоз је регулисан законским и подзаконским актима, и то: Законом о превозу у друмском саобраћају РС, Одлуком о такси-превозу на подручју града Бања Лука и Правилником о техничко-екполоатационим условима и начину обиљежавања возила којим се врши превоз.

Важно је нагласити да у нашем граду нема „дивљих“ такси превозника!

За вршење регистрованог такси превоза физичка лица морају имати рјешење о одобреној дјелатности такси превоза, а правна лица сагласност за такси возило. Након предаје захтјева и испуњавања прописаних услова, физичка/правна лица се стављају на јединствену ранг листу чекања. Листа је јавна и налази се на огласној табли испред Пријемне канцеларије и на званичној интернет страници Града.
Рјешење, односно сагласност се даје уколико постоји слободно мјесто с обзиром на утврђени максимални број такси возила у Граду Бања Лука, који износи 265, а који је 2005. године утврђен Закључком градоначелника. Од тог броја 231 возило је у посједу самосталних такси превозника, а 34 возила у посједу правних лица.

Свако такси возило мора да има и евиденциони број – наљепницу, истакнуту у горњем десном углу унутрашње стране предњег вјетробранског стакла, са роком важности од једне године и издаје се за текућу годину.

Цјеновник

Цјеновник услуга бањолучких такси-удружења и такси-предузећа

Погледај

Јединствена ранг-листа

Лица која се налазе на чекању за издавање одобрења за вршење такси-превоза (08.06.2018.)

Погледај

Патрол такси

1533

Авала А

1500

Бел такси

1550

Бањалучки такси

1544

Еуро такси

1555

Мобил такси

1566

Макси такси

1551

Идеал такси

1545

Hallo такси

065/561-955

Радио Бел такси

1550

Биг такси

1511