Obrazovanje

Home / Građani / Obrazovanje

U oblasti obrazovanja, lokalna vlast ima zakonom propisanu obavezu da obezbjeđuje uslove za boravak djece u predškolskim ustanovama. Osnovno, srednje i visoko obrazovanje su u nadležnosti Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske. Obaveza Grada Banja Luka je da obezbijedi dio sredstava za investiciono-tekuće održavanje, u skladu sa mogućnostima, materijalne troškove škole, za takmičenje učenika na opštinskom nivou, kao i troškove učešća učenika sa područja opštine na regionalnom takmičenju.

Predškolsko obrazovanje

Predškolsko obrazovanje odvija se u Javnoj ustanovi Centar za predškolsko vaspitanje i obrazovanje. Ustanova u svom sastavu ima 24 vrtića u kojima je smješteno oko 2.025 djece, uzrasta od jedne do šest godina. Djeca su uglavnom raspoređena u jasličke i vrtićke grupe.
U gradu takođe rade privatne predškolske ustanove, registrovane kao vrtići ili klubovi za djecu. Na području grada su tri privatna vrtića i oko 20 klubova za djecu.
Svi vrtići u javnom i privatnom sektoru, rade u skladu sa Programom za predškolsko vaspitanje i obrazovanje koji donosi Ministarstvo prosvjete i kulture.

Osnovno obrazovanje

Osnovno obrazovanje se odvija u 29 centralnih i 26 područnih škola (dva Centra: „Zaštiti me“ i Centru za obrazovanje i rehabilitaciju slušanja i govora) i Prvoj baletskoj školi. U školskoj 2018/2019. godini u osnovnim školama se školuje 16.156 učenika od prvog do devetog razreda. Interesantno je napomenuti da u Banjoj Luci, tri godine postoji i uspješno radi i prva privatna škola u oblasti osnovnog obrazovanja. To je Prva baletska škola, koju je pohađalo više od 80 učenika.
Nastava u osnovnim školama u školskoj 2018/19. godini odvijala se u skladu sa Kalendarom rada za pomenutu školsku godinu, koji je donijelo Ministarstvo prosvjete i kulture RS.

Srednje obrazovanje

Na području grada srednje obrazovanje, kako opšte tako i stručno, se odvija u 17 srednjih škola, i to u 13 javnih i četiri privatne. U školskoj 2018/2019. godini školuje se ukupno 9.521 srednjoškolaca. Među njima je 2.200 učenika, koji su sa drugih opština, a školuju se u srednjim školama grada Banja Luka.

Visoko obrazovanje

Banja Luka je univerzitetski grad. U gradu na Vrbasu studenti iz svih krajeva RS, BiH i šire imaju mogućnost da visokoškolsko obrazovanje stiču na Javnom univerzitetu Banja Luka, koji u svom sastavu ima 17 fakulteta i 64 studijskih programa. Na Javnom univerzitetu se školuje 11.509 studenata. Univerzitet u svom sastavu ima i tri, za razvoj nauke veoma značajne jedinice, a to su: Univertitetski računarski centar, Univerzitetski preduzetnički centar i Institut za genetičke resurse. Na fakultetima postoje i veoma su aktivne studentske organizacije, kao i Studentski parlament. Visokoškolsko obrazovanje stiče se i na univerzitetima u privatnom sektoru. Takvih je u Banjoj Luci četiri i tri privatne visoke škole. Ukupno u javnom i privatnom sektoru u oblasti visokog obrazovanja, školuje se oko 25.000 studenata.

Grad podržava mnoge projekte koji se provode u svim oblastima obrazovanja, a svake godine tradicionalno, u vrijeme Svetosavlja, Gradonačelnik dodjeljuje nagrade najboljim učenicima osnovnih i srednjih škola za odličan uspjeh i primjerno valadanje, te osvojena značajna mjesta na opštinskim i regionalnim takmičenjima.