• slideshow_2
  • slideshow_3
  • slideshow_4

Корисник

Нисте регистровани?

Почетна / Статистике / Најтраженији сервиси
Најтраженији сервиси  
Р.бр. Назив Одјељење
1. Издавање извода из матичних књига Одјељење за општу управу
2. Издавање локацијских услова Одјељење за просторно уређење
3. Издавање одобрења за обављање, промјену података и престанак обављања занатско-предузетничке дјелатности Одјељење за привреду
4. Легализација бесправно изграђене грађевине - 2008. година Одјељење за просторно уређење
5. Издавање грађевинске дозволе Одјељење за просторно уређење
6. Регистрација етажних власника Одјељење за комуналне и стамбене послове и послове саобраћаја
7. Издавање рјешења о испуњености услова за обављање дјелатности – Центар за игру и дружење дјеце – ПРАВНА ЛИЦА Одјељење за привреду
8. Суфинансирање активности спортских, културних и других невладиних организација Одјељење за друштвене дјелатности
9. Упис имена у матичну књигу рођених Одјељење за општу управу
10. Пријем у држављанство Републике Српске / промјена ентитетског држављанства Одјељење за општу управу
Градска управа града Бањa Лукa © 2008