• slideshow_2
  • slideshow_3
  • slideshow_4

Корисник

Нисте регистровани?

Почетна / Статистике / Најтраженији сервиси
Најтраженији сервиси  
Р.бр. Назив Одјељење
1. Издавање извода из матичних књига Одјељење за општу управу
2. Додјела стипендија Града Бања Лука, ученицима и студентима Одјељење за друштвене дјелатности
3. Издавање локацијских услова Одјељење за просторно уређење
4. Издавање рјешења за регистрацију предузетника Одјељење за привреду
5. Легализација бесправно изграђене грађевине - 2008. година Одјељење за просторно уређење
6. Издавање грађевинске дозволе Одјељење за просторно уређење
7. Регистрација етажних власника Одјељење за комуналне и стамбене послове и послове саобраћаја
8. Издавање рјешења о испуњености услова за обављање дјелатности – Центар за игру и дружење дјеце – ПРАВНА ЛИЦА Одјељење за привреду
9. Суфинансирање активности спортских, културних и других невладиних организација Одјељење за друштвене дјелатности
10. Упис имена у матичну књигу рођених Одјељење за општу управу
Градска управа града Бањa Лукa © 2008