• slideshow_2
  • slideshow_3
  • slideshow_4

Образац за омладинске организације, организације за младе 2017.

Савјет омладинских организација

Генерални секретар:
Милош Благојевић
Адреса
:
простор "Дома омладине" – канцеларија 1
Тел
:
065/833-845
E-mail:

omladina.banjaluka@gmail.com

Суфинансирање омладинских активности

Корисник

Нисте регистровани?

Почетна страна / Живот у БЛ / Омладинско организовање
Омладинско организовање PDF верзија   Верзија за штампу

На основу омладинске политике која се на нивоу јединице локалне самоуправе доноси за период од пет година, Одјељење за друштвене дјелатности Градске управе Града Бања Лука на годишњем нивоу припрема акционе планове спровођења исте у складу са достављеним приједлозима омладинских организација и организација за младе и важећим правилницима по којима се врши расподјела средства. Ријеч је о сљедећим правилницима:
- Правилник о додјели финансијских средстава за суфинансирање појединачних програмских активности омладинских организација, организација за младе, вриједносног разреда од 500 до 2.000КМ („Службени гласник Града Бања Лука“ бр. 16/13, 4/15 и 28/15);
- Правилник о додјели једнократних новчаних помоћи из буџета Града намијењених младима (од 15 до 30 година), члановима омладинских организација, организација за младе („Службени гласник Града Бања Лука“ бр. 16/13 и 4/15);
- Правилник о Јавном позиву, условима и начину вредновања пројеката омладинских организација, организација за младе који ће се суфинансирати из буџета Града Бања Лука („Службени гласник Града Бања Лука“, број 13/15).    
У складу са Законом о омладинском организовању, Одјељење за друштвене дјелатности води Омладински регистар Града Бања Лука у електронској форми, уз који се води и Збирка исправа у писаном облику, а да би организација конкурисала на средства из буџета Града намјењена за омладинске организације и организације за младе мора да буде уписана у наведени Омладински регистар.

Послије регистрације у Основном суду у Бањој Луци и у Министарству породице омладине и спорта Владе Републике Српске, Градска управа Града Бања Лука уписала је Савјет омладинских организација Бања Лука у Омладински регистар Града Бања Лука. Законом о омладинском организовању дефинисао је да: "за основно функционисање савјета на нивоу јединице локалне самоуправе, надлежни орган јединице локалне самоуправе дужан је планирати и обезбједити средства".
Град Бања Лука то и чини, на начин да планира средства у складу са Одлуком о додјели канцеларије Савјету омладинских организација Бања Лука, у простору Дома омладине, површине 22,14 m2, на период од двије године.

Уз Савјет, у Омладински регистар Града Бања Лука до јануара 2016. године уписано је 26 организација, од којих 17 омладинских и осам организација за младе.

Град Бања Лука је адаптирао мултифункционални простор, назван "Дом омладине", на основу исказаних потреба омладинских организација, организација за младе и удружења грађана, а у циљу обезбјеђивања услова наведеним организацијама и удружењима за реализацију њихових програма и пројеката. За основно функционисање наведеног простора планирају се средства у Буџету Града Бања Лука намијењена за рад и одржавање "Дома омладине".

Омладинске организације, организације за младе и Савјет омладинских организација Бања Лука имају значајну улогу у раду истог, јер је њихов задатак да креирају квалитетне садржаје, те на тај начин отворе врата "Дома омладине" са својим програмима и пројектима свим младим људима који живе у Бањој Луци, па и шире. Град Бања Лука је управо из наведених разлога ставио на располагање простор око 1.366 m2 као приоритет у кориштењу током цијеле године управо омладинским организацијама.
Сви који желе да реализују своје активности у "Дому омладине", треба да упуте захтјеве према надлежном Одјељењу за друштвене дјелатности, тачније -  самосталном стручном сараднику - управнику "Дома омладине" 20 дана прије, у претходном мјесецу, за наредни мјесец, како би наведени захтјеви били размотрени и на вријеме направљен мјесечни план дешавања/активности у Дому.
Како би се олакшала могућност резервације простора и опреме, Одјељење је направило образац, који можете погледати на овој страници (десно, у модулу: Дом омладине), попунити га и доставити управнику "Дома омладине".

 

 

 

Градска управа града Бањa Лукa © 2008