• slideshow_2
  • slideshow_3
  • slideshow_4

Корисник

Нисте регистровани?

Почетна страна / Градске институције, установе и предузећа
Градске институције, установе и предузећа PDF верзија   Верзија за штампу

Под надлежношћу Града Бања Лука налазе се три локалне институције, шест јавних предузећа и шест јавних установа.

Локалне институције су Центар за развој пољопривреде и села Бања Лука, Градска развојна агенција и Туристичка организација Града Бања Лука.

Назив Директор Адреса Телефон Web-адреса E-mail
Центар за развој
пољопривреде и села
в.д. Драшко Илић
Југ Богдана
4 и 6
051/433-620
051/433-625
www.crusbl.org info@crusbl.org
Градска развојна
агенција

 Марио Милановић

Цара Лазара
42
051/433-460
051/433-461
www.cidea.org info@cidea.org
Туристичка организација
Града Бања Лука
Остоја
Барашин

Војводе Момчила
16

051/490-308
www.banjaluka-
turizam.com
tobl@teol.net

Град Бања Лука је оснивач два јавна предузећа („Градско гробље" Ј. К. а. д. и ЈП „Аквана"), саоснивач једног (ЈП „Деп-от"), има контролни пакет акција у "Чистоћи" а. д, а под његовом ингеренцијом су и "Топлана" а. д. и "Водовод" а. д.

Назив Директор Адреса Телефон Web-адреса E-mail
"Градско гробље" Ј. К.
а. д. Бања Лука
Недељко
Милаковић

Раде Радића бб (Централно градско гробље у Врбањи, сједиште Друштва)

Франца Шуберта 11 (Гробље на локацији Побрђе)

051/216-412
051/216-437
www.ggroblje.com uprava@
ggroblje.com
ЈП "ДЕП-ОТ
Регионална депонија"
Ново
Грујић
Бул. Живојина
Мишића 23
051/258-320
051/258-321
www.dep-ot.com depot@teol.net
ЈП "Аквана"
Бања Лука
Ведран
Митровић
Алеја Светог
Саве 80
051/228-400
051/228-401
www.aquana.ba info@aquana.ba
"Топлана" а. д.
Бања Лука
в.д. Мићо
Миловановић
Бул. Живојина
Мишића 32
051/336-130
051/258-685
www.bltoplana.com topbl@inecco.net
"Водовод" а. д.
Бања Лука
Бранка
Трнинић
22. априла
бр. 2
051/212-316
051/212-380
www.vodovod-
bl.com
vodovod@blic.net
"Чистоћа" а. д.
Бања Лука

Александар
Бајић

Браће Подгорника
2
051/304-010
051/300-802
www.cistocabl.com info@cistocabl.com

Од јавних установа, Град Бања Лука је оснивач сљедећих јавних установа: ЈКУ „Бански двор - Културни центар", ЈЗУ Дом здравља, ЈУ Центар за социјални рад, ЈУ Центар за предшколско васпитање и образовање, ЈУ Спортски центар „Борик" и ЈУ Раднички универзитет.

Назив Директор Адреса Телефон Web-адреса E-mail
ЈКУ "Бански двор -
Културни центар"
в.д. Младен Матовић
Трг српских
владара 2
051/305-336
051/305-002
www.banskidvor.
org
banski_dvor@
blic.net
ЈЗУ "Дом здравља"
Бања Лука
Гордана
Тешановић
Симе Матавуља
бб
051/230-200
051/216-813
www.domzdravlja
banjaluka.com
domzdravlja-
bl@teol.net
ЈУ Центар за социјални
рад Бања Лука

в.д. директора Далила Бојић Ролд

Гундулићева
31
051/348-515
051/348-544
www.csrbl.org csrbl@blic.net
ЈУ Центар за
предшколско васпитање
и образовање Бања Лука
Јелена Куртиновић Јована Дучића
3
051/490-532
051/490-533
www.vrticibl.org info@vrticibl.org
ЈУ Спортски центар
"Борик" Бања Лука
Манојла
Зрнић
Алеја Светог
Саве 48
051/257-136
051/257-146
www.scborik.com sdborik@blic.net
ЈУ Раднички универзитет
Бања Лука
Момчило
Шавија
Грчка 4 051/215-076 / radnickiuniverzitet@
teol.net

Градска управа града Бањa Лукa © 2008