• slideshow_2
  • slideshow_3
  • slideshow_4

Корисник

Нисте регистровани?

Почетна / Интерна ревизија
Интерна ревизија PDF верзија   Верзија за штампу

Интерни ревизор Бранка Савић
Адреса Трг српских владара 1, Бања Лука (канцеларија 117)
Број телефона 051/244-491
Број телефакса 051/244-491
E-mail branka.savic@banjaluka.rs.ba

Интерни ревизор обавља интерну ревизију свих организационих јединица Градске управе Града, као буџетских корисника, односно програма, активности и процеса по појединим функционалним подручјима (нпр. попис, јавне набавке и сл.).

Основне активности интерног ревизора су:

  • припрема оперативних упутстава за интерну ревизију и правилника о интерној ревизији, у складу са односним прописима,
  • припрема стратешког (трогодишњег) плана ревизије,
  • припрема годишњег плана ревизије на основу оцјене ризика и стратешког плана, те након његовог одобравања од стране градоначелника, осигурати његову адекватну имплементацију и надзор над његовим извршавањем,
  • тестирање, испитивање и оцјена података и информација,
  • извјештавање градоначелника о резултатима интерних ревизија и давање препорука да би се побољшало пословање,
  • контрола извршавања препорука интерне ревизије,
  • информисање градоначелника, уколико се појави сумња о неправилностима које могу угрозити основне постулате законског пословања.

Извод из Правилника...

Градска управа града Бањa Лукa © 2008