• slideshow_2
  • slideshow_3
  • slideshow_4

На јавном увиду

Нацрт измјене дијела  регулационог плана за простор дефинисан улицама: Јована Дучића, Паве Радана, 1. крајишког корпуса и Вука Караџића - прво обавјештење за јавност

Графика             Текстуални дио


Нацрт измјене дијела регулационог плана стамбеног насеља Дракулић - прво обавјештење за јавност

Графика             Текстуални дио


Нацрт измјене дијела плана парцелације за коГмплекс бетонаре на к.ч.бр. 528/1, 528/8, 528/10 и 528/6 к.о. Залужани  - прво обавјештење за јавност

Графика             Текстуални дио


Нацрт измјене дијела регулационог плана централног дијела насеља Драгочај и Рамићи - прво обавјештење за јавност

Графика             Текстуални дио

 

Нацрт измјене дијела регулационог плана за простор између: ул. Цара Лазара, источног транзита, ул. Гаврила Принципа и десне обале Врбаса (радни назив „Југ 4“)  - прво обавјештење за јавност

Графика             Текстуални дио

 

Нацрт измјене дијела регулационог плана за простор Регионалног центра у Бањалуци - прво обавјештење за јавност

Графика             Текстуални дио

 

Нацрт регулационог плана  за простор између Булевара војводе П. Бојовића, Булевара војводе Ж. Мишића и ријеке Врбас - прво обавјештење за јавност

Графика             Текстуални дио

Обавјештења

Листа правних лица за вршење послова техничког прегледа објеката за које грађевинске дозволе издаје Одјељење за просторно уређење

Одлука о уређењу простора и грађевинском земљишту (цијена дозвола)

Захтјев за издавање еколошке дозволе за привремени монтажно-демонтажни објекат - самоуслужна аутопраоница, у Улици Књаза Милоша број 56

Рјешење о еколошкој дозволи за пословни објекат, између улица Бана др Тодора Лазаревића, Васе Пелагића и Српске

Захтјев за издавање еколошке дозволе за стамбено-пословни објекат, намјене: машинска обрада метала, у Улици Српских Соколова број 18

Захтјев за издавање еколошке дозволе за трафостаницу МБТС 2 х (1х1000) kVA, 10(20)/0,4 kV

Захтјев за издавање еколошке дозволе за пословни објекат - аутомеханичарска радња у Улици Пионирска бб

Захтјев за издавање еколошке дозволе за пословни објекат - аутомеханичарска радња и продавница ауто-дијелова у Верићима бб

Корисник

Нисте регистровани?

Почетна страна / Регулациони планови
Регулациони планови PDF верзија   Верзија за штампу

У табели испод овог текста дајемо списак свих мјесних заједница Града Бања Лука, са припадајућим регулационим плановима, те РП за уређење обала Врбаса. Кликом миша на било коју од мјесних заједница или на натпис "Обале Врбаса" отвориће се нова страница, на којој се налазе сви регулациони планови за ту МЗ, односно водоток ријеке Врбас на подручју Града. Напомињемо да је, због великих .jpg-ова (реда величине између 2 и 6 МB), download регулационих планова нешто спорији...

МЗ
Агино село
МЗ
Ада
МЗ
Бистрица
МЗ
Борик 1
МЗ
Борик 2
МЗ
Борковићи
МЗ
Бочац
МЗ
Бронзани мајдан
МЗ
Булевар
МЗ
Верићи
МЗ
Врбања
МЗ
Голеши
МЗ
Горња пискавица
МЗ
Дебељаци
МЗ
Доња кола
МЗ
Драгочај
МЗ
Дракулић
МЗ
Залужани
МЗ
Карановац

МЗ
Кмећани
МЗ
Кола
МЗ
Кочићев вијенац
МЗ
Крмине
МЗ
Крупа на Врбасу
МЗ
Лазарево 1
МЗ
Лазарево 2
МЗ
Лауш 1
МЗ
Лауш 2
МЗ
Љубачево
МЗ
Мишин Хан
МЗ
Мотике
МЗ
Нова варош
МЗ
Обилићево 1
МЗ
Обилићево 2
МЗ
Павићи
МЗ
Паприковац
МЗ
Петрићевац
МЗ
Пискавица
МЗ
Побрђе
МЗ
Поткозарје
МЗ
Пријаковци
МЗ
Рекавице 1
МЗ
Рекавице 2
МЗ
Росуље
МЗ
Сарачица
МЗ
Српске топлице
МЗ
Старчевица
МЗ
Стратинска
МЗ
Стричићи
МЗ
Центар 1
МЗ
Центар 2
МЗ
Чесма
МЗ
Шарговац
МЗ
Шимићи

МЗ
Чокорска поља
МЗ
Пријечани
МЗ
Куљани
Обале
Врбаса

Градска управа града Бањa Лукa © 2008