• slideshow_2
  • slideshow_3
  • slideshow_4

Корисник

Нисте регистровани?

Почетна страна / Заштита ауторских права
Заштита ауторских права PDF верзија   Верзија за штампу

Ауторска права – заштита интелектуалне својине
Садржаји објављени на страницама www.banjaluka.rs.ba су производ Градске управе Града Бања Лука, а њихова сврха је обезбјеђивање директног приступа информацијама о програмима и услугама Градске управе Града, као и према садржајима и услугама осталих институција од важности у животу града Бања Лука.
Питање заштите садржаја на овој Интернет-презентацији је покривено Законом о ауторском праву и сродним правима у БиХ. Обезбијеђене су додатне информације о идентитету извора сваке информације (текст, рачунарски генерисана графика, статична слика, аудио- или видео-материјал), са циљем забране репродукције материјала без писане дозволе.

Некомерцијална репродукција
Информације на овој Интернет-презентацији публиковане су са намјером да буду лако доступне за личну и некомерцијалну употребу и могу бити употријебљене - дјелимично или у цјелини - путем било којег средства, без накнаде или додатних одобрења од стране Градске управе Града (само за личну и некомерцијалну употребу). Молимо Вас само за сљедеће:
- да приликом репродуковања задржите тачност података и
- да Градску управу Града БАња Лука идентификујете као извор података.
ВАЖНА НАПОМЕНА: Репродукција коју направите не представља званичну верзију репродукованог материјала, нити је она била направљена са наклоношћу или намјером Градске управе Бања Лука.

Комерцијална репродукција
Репродукција вишеструких копија садржаја ове презентације - у цјелини или у неком њеном дијелу - са сврхом комерцијалне редистрибуције је забрањена, осим с експлицитним писаним одобрењем Градске управе Града Бања Лука.
Кроз процес издавања дозволе, Градска управа омогућиће заинтересованим појединцима/организацијама приступ прецизним и најажурнијим верзијама информација, са циљем њихове комерцијалне редистрибуције. За све контакте везане за издавање дозволе о репродукцији материјала са www.banjaluka.rs.ba обратите се путем бројева телефона: 051/244-578 и 244-579, као и на е-mail:javnost@banjaluka.rs.ba.

Садржаји који су власништво трећих страна
Неки од садржаја (текст, рачунарски генерисана графика, статична слика, аудио- или видео-материјал), на www.banjaluka.rs.ba су предмет заштите ауторских права, чуваних од стране појединаца/организација изван Градске управе. Ово је посебно изражено код садржаја који су заједнички ажурирани од стране Градске управе и неких од спољних организација, као дио заједничких ангажмана у објављивању информација/садржаја за грађанство.
У таквим случајевима могу се појавити извјесне рестрикције око репродукције тих садржаја или графичких материјала, те се може појавити потреба тражења дозволе за објављивање од носиоца ауторских права над дотичним материјалом.

Градска управа града Бањa Лукa © 2008