• slideshow_2
  • slideshow_3
  • slideshow_4

Корисник

Нисте регистровани?

Почетна страна / Заштита ауторских права
Заштита ауторских права PDF верзија   Верзија за штампу

Ауторска права – заштита интелектуалне својине
Садржаји објављени на страницама www.banjaluka.rs.ba су производ web-развојног тима Административне службе Града Бања Лука, а њихова сврха је обезбјеђивање директног приступа информацијама о програмима и услугама Административне службе Града, као и према садржајима и услугама осталих институција од важности у животу града Бања Лука.
Питање заштите садржаја на овој Интернет-презентацији је покривено Законом о ауторском праву и сродним правима у БиХ. Обезбијеђене су додатне информације о идентитету извора сваке информације (текст, рачунарски генерисана графика, статична слика, аудио- или видео-материјал), са циљем забране репродукције материјала без писане дозволе.

Некомерцијална репродукција
Информације на овој Интернет-презентацији публиковане су са намјером да буду лако доступне за личну и некомерцијалну употребу и могу бити употријебљене - дјелимично или у цјелини - путем било којег средства, без накнаде или додатних одобрења од стране Административне службе Града (само за личну и некомерцијалну употребу). Молимо Вас само за сљедеће:
- да приликом репродуковања задржите тачност података и
- да Административну службу Града идентификујете као извор података.
ВАЖНА НАПОМЕНА: Репродукција коју направите не представља званичну верзију репродукованог материјала, нити је она била направљена са наклоношћу или намјером Административне службе Града.

Комерцијална репродукција
Репродукција вишеструких копија садржаја ове презентације - у цјелини или у неком њеном дијелу - са сврхом комерцијалне редистрибуције је забрањена, осим с експлицитним писаним одобрењем Административне службе Града Бања Лука.
Кроз процес издавања дозволе, Административна служба Града омогућиће заинтересованим појединцима/организацијама приступ прецизним и најажурнијим верзијама информација, са циљем њихове комерцијалне редистрибуције. За све контакте везане за издавање дозволе о репродукцији материјала са www.banjaluka.rs.ba обратите се Одсјеку за односе с јавношћу Административне службе Града путем бројева телефона: 051/244-578 и 244-579, као и на е-mail:javnost@banjaluka.rs.ba, контакт особа: Сања Пајић.

Садржаји који су власништво трећих страна
Неки од садржаја (текст, рачунарски генерисана графика, статична слика, аудио- или видео-материјал), на www.banjaluka.rs.ba су предмет заштите ауторских права, чуваних од стране појединаца/организација изван Административне службе Града. Ово је посебно изражено код садржаја који су заједнички ажурирани од стране Административне службе Града и неких од спољних организација, као дио заједничких ангажмана у објављивању информација/садржаја за грађанство.
У таквим случајевима могу се појавити извјесне рестрикције око репродукције тих садржаја или графичких материјала, те се може појавити потреба тражења дозволе за објављивање од носиоца ауторских права над дотичним материјалом.

Градска управа града Бањa Лукa © 2008