• slideshow_2
  • slideshow_3
  • slideshow_4

Корисник

Нисте регистровани?

Почетна страна / Градска управа
Градска управа PDF верзија   Верзија за штампу

Адреса: Трг српских владара 1Зграда Административне службе
Телефон: 051/244-444
e-mail: javnost@banjaluka.rs.ba

Радно вријеме: од 8 до 16 часова
Пријемна канцеларија: од 8 до 20 часова

Послови у Градској управи Града Бања Лука организују се у оквиру одјељења, служби и одсјека, који чине јединствен процес рада у сједишту ове локалне заједнице.

Градска управа Града Бања Лука има девет одјељења, двије службе и девет одсјека у саставу Кабинета Градоначелника, који су смјештени на неколико локација.

Градска управа извршава, и обезбјеђује извршавање одлука и других прописа и аката, које доноси Скупштина Града и градоначелник. Детаљније о надлежностима

Основна организациона шема Градске управе Града Бања Лука

Систем управљања квалитетом - Успостављање система управљања квалитетом по стандарду ISO 9001 у Градској управи Града Бања Лука је интегративни дио опште политике менаџмента, која је оријентисана ка сталном унапређењу квалитета услуга корисницима, уз придржавање европских стандарда у овој области.

Политика квалитета

Градска управа града Бањa Лукa © 2008