• slideshow_2
  • slideshow_3
  • slideshow_4

Службени гласник Града

Добродошли на странице Регистра Службених гласника Града Бања Лука.

Корисник

Нисте регистровани?

Почетна страна / Градска обиљежја и прописи
Градска обиљежја и прописи PDF верзија   Верзија за штампу

Град Бања Лука има своје симболе - грб и заставу - који симболишу историјско, културно и природно наслијеђе "крајишке љепотице".

Грб Града представља плаво поље, у облику штита, оивичено златном траком, са визуром Банског двора – у горњем дијелу, те листом кестена (симболом бањолучких алеја), кастелом (Castrum) – старом римском тврђавом, у дну штита – стилизованом линијом ријеке Врбас. Средишњи дио грба симболизује темеље Саборне цркве, у бијелој боји, а у средини темеља је крст, са оцилима, у црвеној боји.

Застава Града је плаве боје, правоугаоног облика, односа страна два према један, са грбом Града у средини заставе и текстом испод грба ГРАД БАЊА ЛУКА.

Опис градских симбола дат је у Статуту Града Бања Лука („Службени гласник Града Бања Лука“ бр. 25/05 и 30/07).

О употреби симбола и имена Града, за правна и физичка лица која се баве привредном и занатско-предузетничком дјелатношћу, као и за манифестације из тих области, одлучује одјељење Градске управе Града надлежно за послове привреде, а за правна и физичка лица из области културе и спорта, као и за манифестације из те области – одјељења Градске управе Града надлежна за те послове - Одјељење за културу, туризам и социјалну заштиту и Одјељење за образовање, здравство, омладину и спорт.

Градска управа Града Бања Лука усвојила је у августу 2011. године допуњену верзију „Књиге графичких стандарда Града Бања Лука“, која представља водич за досљедну и функционалну примјену система визуелних идентитета највеће локалне заједнице у Републици Српској.
Сврха система визуелног идентитета је стварање хармоничне слике о Граду Бања Лука, уз коришћење јединственог приступа код разних облика визуелних манифестација, са коначним циљем да се постигне позитивна перцепција институције Града у јавности.
„Књига графичких стандарда Града Бања Лука“ је обавезујући документ за све који користе и примјењују визуелна обиљежја Града на штампаним материјалима и у електронским медијима. Непоштовање графичких стандарда повлачи одговорност по градским прописима и прописима о ауторским правима.

Уколико имате одобрење за коришћење грба и заставе Града Бања Лука у промотивне сврхе, можете их преузети овдје.

 

 

 

 

Градска управа града Бањa Лукa © 2008