• slideshow_2
 • slideshow_3
 • slideshow_4

Бања Лука - град са повољним пословним окружењем

Уређење грађевинског земљишта


Ефекти помоћи привредницима

Водич за инвеститоре

План капиталних инвестиција Града Бања Лука

Корисник

Нисте регистровани?

Почетна страна / Привреда / Визија развоја
Визија развоја PDF верзија   Верзија за штампу

С обзиром на то да су утврђени носиоци привредног развоја града (индустрија, трговина, саобраћај и везе, грађевинарство и пољопривреда), приоритетни правци привредног, економског и друштвеног развоја града Бање Лукe су:

 • развој прехрамбене индустрије и финалне прераде дрвета,
 • ревитализација пољопривреде и села,
 • развој малих и средњих предузећа и приватног предузетништва
 • развој туризма и
 • реконструкција и модернизација комуналне, саобраћајне и техничке инфраструктуре (систем водоснабдијевања, колектори, електроенергетски систем, топлификациони систем, погребна дјелатност, Регионална депонија, стављање у функцију пословних зона, реконструкција саобраћајница, развој друмског, жељезничког и ваздушног саобраћаја и др).

Како на нивоу Републике Српске, тако и у документима локалне власти наглашен је значај реиндустријализације (позитивни примјери оживљавања производње након извршене приватизације: SHP Celex, Ливар-Ливница челика, Нова ДИ Врбас, Бањалучка пивара, Житопродукт и др.).

Потенцијали за убрзанији привредни раст су:

 • активна понуда радне снаге, веома повољне квалификационе структуре,
 • постојеће индустријске и пословне зоне, као и Технолошки бизнис парк, с погодностима за улагаче,
 • неискориштени производни и услужни капацитети неприватизованих бањолучких предузећа,
 • урађене студије и стратегије развоја малих и средњих предузећа и руралног подручја, као и Стратегија развоја града,
 • недовољно кориштен оквир и механизми јавно-приватног партнерства.

 

Градска управа града Бањa Лукa © 2008