• slideshow_2
  • slideshow_3
  • slideshow_4

Обавјештења

Листа правних лица за вршење послова техничког прегледа објеката за које грађевинске дозволе издаје Одјељење за просторно уређење

Одлука о уређењу простора и грађевинском земљишту (цијена дозвола)

Захтјев за издавање еколошке дозволе за трафостаницу 20/0,4 kV, 1х 630 kVA, у кругу индустријске зоне Рамићи

Рјешење о еколошкој дозволи за изградњу трафостанице, напонског нивоа 20/0,4 kV, називне снаге 630 kVA, у Ул. Цетињска 

Рјешење о еколошкој дозволи за изградњу монтажне, бетонске, трансорматорске станице 10(20)/0,4 kV, у Ул. Пиланска

Рјешење о обновљеној еколошкој дозволи за прикупљање и продаја секундарних сировина (стари папир, најлон), у Ул. Браће Подгорника бр. 57

Захтјев за издавање еколошке дозволе за трафостаницу 20/0,4 kv, 1x1000 kva, у насељу Нови Борик

Захтјев за издавање еколошке дозволе за котловницу снаге 700kW,  у насељу Старчевица

Рјешење о еколошкој дозволи за пословни објекат за производњу млинских производа, у Ул. Синише Мијатовића бр. 9

Захтјев за издавање еколошке дозволе за пословни објекат, намјене: производња освјежавајућег безалкохолног пића (газираних и негазираних сокова), у Ул. Проте Тодора Срдића бр. 1, у насељу Обилићево

Захтјев за издавање еколошке дозволе за стамбено-пословни индивидуални објекат, намјене у приземљу: аутосервис, у Ул. Битољска


Корисник

Нисте регистровани?

Почетна страна / Регулациони планови / Просторни план Града Бања Лука
Просторни план Града Бања Лука PDF верзија   Верзија за штампу

На 19. сједници Скупштине Града Бања Лука, одржаној 3. априла 2014. године, усвојена је Одлука о доношењу Просторног плана Града Бања Лука ("Службени гласник Града Бања Лука" бр. 11/14).

На овој страници имате могућност да download-ујете све документе, који су саставни дио Просторног плана. Напомињемо да је, због великих .pdf фајлова (реда величине између 4 и 10 MB), download докумената нешто спорији...

Просторни план Града Бања Лука
(текстуални дио)

1.
Територија и границе
(насељена мјеста и катастарске општине)
Територија и границе
(насељена мјеста и мјесне заједнице)

2.
Извод из Просторног плана Републике Српске до 2015. године

3.
Рељеф и хидрографија Нагиби терена Геолошка карта
Инжењерско-геолошка карта Хидро-геолошка карта Сеизмолошка карта
Карта минералних сировина Карта подземних вода Педологија

4.
Пољопривредно
земљиште
Пољопривредно земљиште
(бонитет)

Пољопривредна
подручја

5.
Шуме и шумско земљиште Вегетациона рејонизација

6.
Број становника (1948-2011) Густина насељености Стамбене зоне
Број стамбених објеката Густина настањености Стамбени суфицит

7.
Мрежа насеља Грађевинско земљиште
и изграђене цјелине
Непривреда
(друштвене дјелатности)
Привредне дјелатности Привредне дјелатности
(урбано подручје)
Природне вриједности и
културно-историјска добра
(уже урбано подручје)
Природне вриједности и
културно-историјска добра
(статус заштите:
Комисија БиХ)
Природне вриједности и
културно-историјска добра
(статус заштите:
Републички завод)

Валоризациона табела
културно-историјског насљеђа
Природне вриједности и
културно-историјска добра
Заштита животне средине

8.
Саобраћајна
инфраструктура
Постојећи и саобраћај
планиран претходном
документацијом
Саобраћај
(јавни превоз)
Хидротехничка
инфраструктура
Хидротехничка инфраструктура
(мјешовити и фекални колектор)
Енергетска
инфраструктура
Телекомуникације
(оптички каблови и
АТЦ централе)
Телекомуникације
(базне станице М:ТЕЛ)
Телекомуникације
(базне станице ЕРОНЕТ,
БХ ТЕЛЕКОМ и КДС)
Комунална
инфраструктура

9.
Намјена површина (синтезна карта стања)

10.
Програм плана (основна концепција развоја простора)

I - XVI
Основна намјена површина
(синтезна карта)
Број становника и густина
насељености по насељеним мјестима
2030. године
Мрежа насеља
Урбана и
рурална подручја
Саобраћај и
саобраћајна инфраструктура
Хидротехничка
инфраструктура
(водовод, хидро-
објекти, висинске зоне и
заштита водоизворишта)
Хидротехничка
инфраструктура
(систем одводње
отпадних вода)
Електроенергетска и
телекомуникациона
инфраструктура
Термоенергетика
(планиране трасе
гасовода)
Термоенергетика
(топлификација)
Пољопривредно земљиште Шуме и шумско земљиште
Непривреда
(друштвене дјелатности)
Привредне дјелатности Туризам и
заштита простора
Природне вриједности Заштита животне средине Спровођење Просторног
плана (документи
нижег реда)

Градска управа града Бањa Лукa © 2008