• slideshow_2
  • slideshow_3
  • slideshow_4

Корисник

Нисте регистровани?

Почетна / Интерна ревизија / Активности и задаци Интерне ревизије
Активности и задаци Интерне ревизије PDF верзија   Верзија за штампу

Основне активности интерног ревизора су:

  • припрема оперативних упутстава за интерну ревизију и правилника о интерној ревизији, у складу са односним прописима,
  • припрема стратешког (трогодишњег) плана ревизије,
  • припрема годишњег плана ревизије на основу оцјене ризика и стратешког плана, те након његовог одобравања од стране градоначелника, осигурати његову адекватну имплементацију и надзор над његовим извршавањем,
  • тестирање, испитивање и оцјена података и информација,
  • извјештавање градоначелника о резултатима интерних ревизија и давање препорука да би се побољшало пословање,
  • контрола извршавања препорука интерне ревизије,
  • информисање градоначелника, уколико се појави сумња о неправилностима које могу угрозити основне постулате законског пословања,
  • сваки извјештај о извршеној интерној ревизији доставити градоначелнику и руководиоцу организационе јединице на коју се извјештај односи,
  • евидентирати све активности ревизије и чувати документацију везану за интерну ревизију,
  • сарађивати са Главном службом за ревизију јавног сектора Републике Српске у размјени извјештаја, документације и мишљења,
  • извјештавати Главну службу за ревизију јавног сектора Републике Српске о извршеним препорукама из њихових извјештаја,
  • перманентна едукација везана за послове ревизије.

 

Градска управа града Бањa Лукa © 2008