• slideshow_2
  • slideshow_3
  • slideshow_4

Корисник

Нисте регистровани?

Почетна страна / Вијести / Инспектори у јануару обавили 1.139 контрола
Инспектори у јануару обавили 1.139 контрола PDF верзија   Верзија за штампу

Одјељење за инспекцијске послове је током јануара обавило укупно 1.139 инспекцијских надзора. Због утврђених неправилности, издали су 40 прекршајних налога којим су изречене новчане казне у укупном износу од 41.000 КМ.

Инспекција за храну је у области производње и промета хране извршила укупно 91 инспекцијски надзор, током којег је издала пет прекршајних налога.
У области промета роба и услуга, тржишни инспектори су у обављених 86 контрола издали 11 прекршајних налога којим су изречене новчане казне у укупном износу од 7.700 КМ (неиздавање фискалних рачуна, невођење пословне евиденције, недекларисање робе).

Инспекција рада је у области рада и заштите на раду извршила укупно 48 инспекцијских надзора. Затечено је шест непријављених радника код послодавца због чега су издати прекршајни налози.

Пољопривредна инспекција је обавила 73 надзора, а водна инспекција 71 од којих се највећи број контрола односио на заштиту вода и уређење водотока.

У области здравствене заштите животиња и ветеринарске дјелатности, ветеринарска инспекција је извршила укупно 221 инспекцијских надзора.

Саобраћајни инспектори, области јавних путева и друмског саобараћаја, протеклог мјесеца имали су 233 контроле.

Урбанистичко-грађевинска инспекција је у области просторног уређења и грађења извршила укупно 147 инспекцијских надзора. Због утврђених неправилности, издали су пет прекршајних налога и донијели три рјешења о рушењу објеката и једно рјешење о рушењу због изградње супротно издатој грађевинској дозволи.

Еколошка инспекција је извршила 50 надзора, а здравствена у области санитарне заштите обавила је 119 инспекцијских надзора.

Извјештај о раду градске инспекције у јануару 2018. године можете погледати овдје.

Градска управа града Бањa Лукa © 2008