• slideshow_2
  • slideshow_3
  • slideshow_4

Корисник

Нисте регистровани?

Почетна страна / Вијести / Буџет Града: Од продаје дрвних сортимената 450.000 КМ
Буџет Града: Од продаје дрвних сортимената 450.000 КМ PDF верзија   Верзија за штампу

Од продаје шумских дрвних сортимената који потичу са територије града Бања Лука, Шумско газдинство Бања Лука у градски  буџет за 2018. годину требало би да уплати 450.000 КМ.

Начелник Одјељења за привреду Раденко Комљеновић, истиче да је Законом о шумама предвиђено да је корисник шума и шумског земљишта у својини Републике Српске дужан у буџет локалне заједнице уплатити 10 одсто средстава остварених продајом шумских дрвних сортимената, који потичу са територије те локалне заједнице.

Ова средства се уплаћују на рачун јавних прихода Града, а користе се за изградњу, реконструкцију и одржавање инфраструктуре и других објеката на руралним подручјима јединице локалне самоуправе са које потичу продати сортименти, као и за одрживи развој заштићених подручја.

-На бази прикупљених средстава по основу накнаде за кориштење шума и шумског земљишта у 2017. години, очекујемо ове године приход од 450.000 КМ, које су распоређене кроз програм кориштења средстава од накнада дефинисаних за 2018. годину који је усвојила Скупштина Града - наглашава Комљеновић.

Овим средствима ће располагати Одјељење за комуналне послове и Одјељење за саобраћај и путеве, у складу са програмима заједничке комуналне потрошње, које је такође усвојила Скупштини Града.

Од укупно планираних 450.000 КМ, за уређење водотокова и других вода и заштиту од штетног дјеловања вода на потенцијално неразвијеним подручима града биће утрошено 180.000 КМ. За инвестиционо одржавање комуналних објеката и реконструкцију стаза у заштићеном подручју „Парк шума“ планирано је 65.000 КМ.

За инвестиционо одржавање, модернизацију и реконструкцију локалних и некатегорисаних путева у мјесним заједницама Бронзани Мајдан, Драгочај, Рекавице, Крупа на Врбасу и Стричићи предвиђено је 200.000 КМ.

-Реализацију овог Програма вршиће Одјељење за комуналне послове и Одјељење за саобраћај и путеве, а надзор над намјенским трошењем средстава Одјељење за финансије и надлежна инспекција. Одјељење за привреду ће у првом кварталу доставити Скупштини Града извјештај о реализацији овог програма - закључио је Комљеновић.

Градска управа града Бањa Лукa © 2008