• slideshow_2
  • slideshow_3
  • slideshow_4

Обавјештења

Захтјев за издавање еколошке дозволе за пословни објекат намјене аутолимарска радионица, у Улици Мис Аделине Ирби број 126а

Захтјев за издавање еколошке дозволе за псловни објекат аутосалона са радионицом за поправку и одржавање моторних возила у Улици књаза Милоша 26

Рјешење о еколошкој дозволи за "Екватор" д.о.о. Бања Лука

Рјешење о еколошкој дозволи за "Sinclar" Бања Лука

Рјешење о еколошкој дозволи за "Лукић инвест" д.о.о. Бања Лука

Листа правних лица за вршење послова техничког прегледа објеката за које грађевинске дозволе издаје Одјељење за просторно уређење

Одлука о уређењу простора и грађевинском земљишту (цијена дозвола)

Рјешење о еколошкој дозволи за пословни објекат, намјене: аутосервис, у Ул. Битољска

Захтјев за издавање еколошке дозволе за пословно-производни објекат, намјене: производња производа од пластике и трафостаница, у насељу Верићи

Захтјев за издавање еколошке дозволе за пословни објекат, намјене: производња и израда металне галантерије, у Ул. 5 приградски пут бр. 56 Б

Захтјев за издавање еколошке дозволе за инфраструктурни објекат - трафостаницу МБТС „Мајке Југовића 2“ 10(20)/0.4 kV, 1000 kVA, у Ул. Бошка Тошића

Захтјев за издавање еколошке дозволе за постројење за складиштење течног нафтног гаса са гасном станицом и пунионицом боца- „КРАС“ Рамићи, на локацији к.ч. бр. 549/3 к.о. Рамићи


На јавном увиду

Нацрт измјене дијела регулационог плана за простор између пута Бањалука–Градишка и Улице Деспота Стефана Лазаревића

Графика 1   Графика 2  Графика 3     Текстуални дио

 

Нацрт регулационог плана ''Центар-алеја''

Графика 1     Графика 2     Текстуални дио

 

Нацрт измјене дијела регулационог плана „Југ 2“

Графика 1     Графика 2        Текстуални дио

 

Нацрт измјене дијела регулационог плана привредног комплекса „Медено поље"

Графика 1     Графика 2        Текстуални дио

 

Нацрт регулационог плана ''Центар–запад 1'

Графика 1     Графика 2        Текстуални дио

 

Нацрт измјене дијела регулационог плана за простор између улица: Српских устаника, Стевана Булајића и потока Јуларац у Бањалуци  (радни назив: "Старчевица 2") 

Графика 1           Графика 2            Текстуални дио

 

Нацрт измјене дијела регулационог плана за простор између улица: Бранка Мораче, Радоја Домановића, Боланог Дојчина, Козарске и лијеве обале ријеке Врбас (радни назив: „Југ 6“

Графика 1           Графика 2            Текстуални дио

 

Нацрт регулационог плана "Јелшинград" РО творница стројева, уређаја и алата-новелисани план (ревизија дијела обухвата)

Графика 1           Графика 2            Текстуални дио

 

Нацрт измјене дијела регулационог плана "Центар-исток"

Графика 1          Графика 2            Текстуални дио

Корисник

Нисте регистровани?

Почетна страна / Регулациони планови / Мјесна заједница Лазарево 2
Мјесна заједница Лазарево 2 PDF верзија   Верзија за штампу

Бр. плана Назив Регулационог плана "Сл. гласник"

Изглед Регулационог плана

12 РП комплекса предузећа „Босанка“ 26/09
13 РП за дио подручја насеља Дервиши и Новаковићи-Вујиновићи 15/03
13a Измјена РП за дио подручја насеља Дервиши и Новаковићи-Вујиновићи 19/08
26 Измјена РП стамбених насеља Лазарево 1, 2 и 3 9/06
26а Измјена дијела РП стамбеног насеља "Лазарево 3" 18/07
27 Ревизија РП за простор Регионалног центра у Бањој Луци 22/13
27a Измјена дијела Регулационог плана за простор Регионалног центра 39/16
27б Измјена дијела Регулационог плана за простор Регионалног центра 39/16
27ц Измјена дијела Регулационог плана за простор Регионалног центра  23/17
88 Измјена дијела Регулационог плана за простор између улица Бранка Поповића и Деспота Стефана Лазаревића, те магистралног пута Бања Лука-Приједор и планиране саобраћајнице у Бањој Луци 26/09
88б Измјена РП за простор између ул. Бранка Поповића и деспота Стефана Лазаревића, магистралног пута Бања Лука-Приједор и новопланиране саобраћајнице
27/05
88ц Измјена РП за простор између Ул. Бранка Поповића, магистралног пута Бања Лука-Приједор и Широке ријеке
2/07
88д Измјена РП за простор између улица: Бранка Поповића и Деспота Стевана Лазаревића, магистралног пута Бањалука-Приједор и нове саобраћајнице  15/16
90 РП за простор између магистралног пута Бања Лука-Градишка и Ул. Ивана Горана Ковачића 39/08
125 РП за простор између магистралног пута Бања Лука-Градишка и Ул. деспота Стефана Лазаревића 10/02
125а Измјена дијела РП за простор између магистралног пута
Бања Лука-Градишка и Ул. деспота Стефана Лазаревића
21/11
133 РП "Антена" 22/04
140 РП за простор између Широке ријеке и мотела "Интернационал" 27/05
140а Измјена дијела Регулационог плана за простор између Широке ријеке и мотела "Интернационал"  19/16
149 Ревизија дијела РП за дио подручја насеља Дервиши и Новаковићи-Вујиновићи 5/07
20 РП за простор зоне утицаја магистралног пута М-16 Бања Лука-Градишка на подручју Града Бања Лука 39/08

Градска управа града Бањa Лукa © 2008