• slideshow_2
  • slideshow_3
  • slideshow_4

Обавјештења

Захтјев за издавање еколошке дозволе за пословни објекат намјене аутолимарска радионица, у Улици Мис Аделине Ирби број 126а

Захтјев за издавање еколошке дозволе за псловни објекат аутосалона са радионицом за поправку и одржавање моторних возила у Улици књаза Милоша 26

Рјешење о еколошкој дозволи за "Екватор" д.о.о. Бања Лука

Рјешење о еколошкој дозволи за "Sinclar" Бања Лука

Рјешење о еколошкој дозволи за "Лукић инвест" д.о.о. Бања Лука

Листа правних лица за вршење послова техничког прегледа објеката за које грађевинске дозволе издаје Одјељење за просторно уређење

Одлука о уређењу простора и грађевинском земљишту (цијена дозвола)

Рјешење о еколошкој дозволи за пословни објекат, намјене: аутосервис, у Ул. Битољска

Захтјев за издавање еколошке дозволе за пословно-производни објекат, намјене: производња производа од пластике и трафостаница, у насељу Верићи

Захтјев за издавање еколошке дозволе за пословни објекат, намјене: производња и израда металне галантерије, у Ул. 5 приградски пут бр. 56 Б

Захтјев за издавање еколошке дозволе за инфраструктурни објекат - трафостаницу МБТС „Мајке Југовића 2“ 10(20)/0.4 kV, 1000 kVA, у Ул. Бошка Тошића

Захтјев за издавање еколошке дозволе за постројење за складиштење течног нафтног гаса са гасном станицом и пунионицом боца- „КРАС“ Рамићи, на локацији к.ч. бр. 549/3 к.о. Рамићи


На јавном увиду

Нацрт измјене дијела регулационог плана за простор између пута Бањалука–Градишка и Улице Деспота Стефана Лазаревића

Графика 1   Графика 2  Графика 3     Текстуални дио

 

Нацрт регулационог плана ''Центар-алеја''

Графика 1     Графика 2     Текстуални дио

 

Нацрт измјене дијела регулационог плана „Југ 2“

Графика 1     Графика 2        Текстуални дио

 

Нацрт измјене дијела регулационог плана привредног комплекса „Медено поље"

Графика 1     Графика 2        Текстуални дио

 

Нацрт регулационог плана ''Центар–запад 1'

Графика 1     Графика 2        Текстуални дио

 

Нацрт измјене дијела регулационог плана за простор између улица: Српских устаника, Стевана Булајића и потока Јуларац у Бањалуци  (радни назив: "Старчевица 2") 

Графика 1           Графика 2            Текстуални дио

 

Нацрт измјене дијела регулационог плана за простор између улица: Бранка Мораче, Радоја Домановића, Боланог Дојчина, Козарске и лијеве обале ријеке Врбас (радни назив: „Југ 6“

Графика 1           Графика 2            Текстуални дио

 

Нацрт регулационог плана "Јелшинград" РО творница стројева, уређаја и алата-новелисани план (ревизија дијела обухвата)

Графика 1           Графика 2            Текстуални дио

 

Нацрт измјене дијела регулационог плана "Центар-исток"

Графика 1          Графика 2            Текстуални дио

Корисник

Нисте регистровани?

Почетна страна / Регулациони планови / Мјесна заједница Лазарево 1
Мјесна заједница Лазарево 1 PDF верзија   Верзија за штампу

Бр. плана Назив Регулационог плана "Сл. гласник" Изглед Регулационог плана
14 Измјена РП РО "Аутосервис" - ООУР "Там-сервис" 2/07
25 Измјена РП стамбених насеља Лазарево 1, 2 и 3 9/06
28 Измјена РП за простор између ул. Књаза Милоша, Проте Николе Костића, нове трасе ул. Илије Гарашанина и жељезничке пруге Бања Лука-Нови Град 10/01
29 РП за простор између ул. Књаза Милоша, Браће Пиштељића, Браће Подгорник, Проте Николе Костића и жељезничке пруге Бања Лука-Добој 9/06
32 Измјена РП РО "Ротас" 15/08
39 РП "Лазарево 4" 09/10
40a Измјена РП "Јелшинград" - РО Творница стројева, уређаја и алата (новелисани план) 6/04
48 РП за простор између жељезничке пруге, ријеке Врбас,
Широке ријеке и комплекса „Тас“
23/09
72 Ревизија РП "Велепрехрана" 26/11
79а РП за третирање путних прелаза преко жељезничке пруге
у насељима Лазарево, Новаковићи, Куљани и Пријаковци
12/13
79б РП за третирање путних прелаза преко жељезничке пруге
у насељима Лазарево, Новаковићи, Куљани и Пријаковци
12/13
79ц РП за третирање путних прелаза преко жељезничке пруге
у насељима Лазарево, Новаковићи, Куљани и Пријаковци
12/13
79д РП за третирање путних прелаза преко жељезничке пруге
у насељима Лазарево, Новаковићи, Куљани и Пријаковци
12/13
81 РП за простор између ул. браће Подгорник, браће Пиштељић, Пиланске улице, жељезничке пруге и комплекса аутобуске и жељезничке станице 11/11
107 РП дијела Парк-шуме "Траписти" 29/07
121 Измјена РП дијела комплекса између ул. Партизанских авијатичара и Пиланске улице, те жељезничке пруге Суња-Добој и комплекса ВРС 8/07
132 РП "Малта 1" за простор између улица Триве Амелице, Фране Супила и И. Г. Ковачића, те Западног транзита и Ул. краља Петра II Карађорђевића 8/04
87a Измјена дијела РП за простор између ул. Браће Пиштељића, Браће Подгорник и Пиланске улице 2/07
36 Регулациони план произв.-посл. зоне између жељезничке пруге Б: Лука-Добој и Улице Браће Пиштељић 26/11

 

 

83

 

Регулациони план радне зоне Кумсале - блок А, Б и Ц

 

05/08

Градска управа града Бањa Лукa © 2008