• slideshow_2
  • slideshow_3
  • slideshow_4

Обавјештења

Захтјев за издавање еколошке дозволе за пословни објекат намјене аутолимарска радионица, у Улици Мис Аделине Ирби број 126а

Захтјев за издавање еколошке дозволе за псловни објекат аутосалона са радионицом за поправку и одржавање моторних возила у Улици књаза Милоша 26

Рјешење о еколошкој дозволи за "Екватор" д.о.о. Бања Лука

Рјешење о еколошкој дозволи за "Sinclar" Бања Лука

Рјешење о еколошкој дозволи за "Лукић инвест" д.о.о. Бања Лука

Листа правних лица за вршење послова техничког прегледа објеката за које грађевинске дозволе издаје Одјељење за просторно уређење

Одлука о уређењу простора и грађевинском земљишту (цијена дозвола)

Рјешење о еколошкој дозволи за пословни објекат, намјене: аутосервис, у Ул. Битољска

Захтјев за издавање еколошке дозволе за пословно-производни објекат, намјене: производња производа од пластике и трафостаница, у насељу Верићи

Захтјев за издавање еколошке дозволе за пословни објекат, намјене: производња и израда металне галантерије, у Ул. 5 приградски пут бр. 56 Б

Захтјев за издавање еколошке дозволе за инфраструктурни објекат - трафостаницу МБТС „Мајке Југовића 2“ 10(20)/0.4 kV, 1000 kVA, у Ул. Бошка Тошића

Захтјев за издавање еколошке дозволе за постројење за складиштење течног нафтног гаса са гасном станицом и пунионицом боца- „КРАС“ Рамићи, на локацији к.ч. бр. 549/3 к.о. Рамићи


На јавном увиду

Нацрт измјене дијела регулационог плана за простор између пута Бањалука–Градишка и Улице Деспота Стефана Лазаревића

Графика 1   Графика 2  Графика 3     Текстуални дио

 

Нацрт регулационог плана ''Центар-алеја''

Графика 1     Графика 2     Текстуални дио

 

Нацрт измјене дијела регулационог плана „Југ 2“

Графика 1     Графика 2        Текстуални дио

 

Нацрт измјене дијела регулационог плана привредног комплекса „Медено поље"

Графика 1     Графика 2        Текстуални дио

 

Нацрт регулационог плана ''Центар–запад 1'

Графика 1     Графика 2        Текстуални дио

 

Нацрт измјене дијела регулационог плана за простор између улица: Српских устаника, Стевана Булајића и потока Јуларац у Бањалуци  (радни назив: "Старчевица 2") 

Графика 1           Графика 2            Текстуални дио

 

Нацрт измјене дијела регулационог плана за простор између улица: Бранка Мораче, Радоја Домановића, Боланог Дојчина, Козарске и лијеве обале ријеке Врбас (радни назив: „Југ 6“

Графика 1           Графика 2            Текстуални дио

 

Нацрт регулационог плана "Јелшинград" РО творница стројева, уређаја и алата-новелисани план (ревизија дијела обухвата)

Графика 1           Графика 2            Текстуални дио

 

Нацрт измјене дијела регулационог плана "Центар-исток"

Графика 1          Графика 2            Текстуални дио

Корисник

Нисте регистровани?

Почетна страна / Регулациони планови / Мјесна заједница Залужани
Мјесна заједница Залужани PDF верзија   Верзија за штампу

Бр. плана Назив Регулационог плана "Сл. гласник" Изглед Регулационог плана
4a Измјена РП стамбеног насеља "Шарговац 2" 1/03
Измјена РП "Шарговац 2" (друга измјена за дио РП) 3/04
6 Ревизија РП "Окружни затвор" 21/11
9 РП Производно-пословне зоне у Новаковићима 21/09
10 РП стамбеног насеља у Улицу Благоја Паровића у Новаковићима 4/14
11 РП за простор "Новаковићи-Вујиновићи" - секције А. Б и Ц 15/06
11а Измјена дијела РП "Новаковићи-Вујиновићи" 5/10
11б Измјена дијела РП „Новаковићи-Вујиновићи“ – секција А, Б, Ц 5/11
11ц Измјена дијела РП „Новаковићи-Вујиновићи“ – секција А, Б, Ц 14/15
13 РП за дио подручја насеља Дервиши и Новаковићи-Вујиновићи 15/03
20 РП за простор зоне утицаја магистралног пута М-16 Градишка-Бања Лука на подручју Града Бања Лука 39/08
79а РП за третирање путних прелаза преко жељезничке пруге у насељима Лазарево, Новаковићи, Куљани и Пријаковци 12/13
79б РП за третирање путних прелаза преко жељезничке пруге у насељима Лазарево, Новаковићи, Куљани и Пријаковци 12/13
79ц РП за третирање путних прелаза преко жељезничке пруге у насељима Лазарево, Новаковићи, Куљани и Пријаковци 12/13
79д РП за третирање путних прелаза преко жељезничке пруге у насељима Лазарево, Новаковићи, Куљани и Пријаковци 12/13
91 РП између магистралног пута Бања Лука - Градишка, потока Драгочај, ријеке Врбас и границе територије Града Бања Лука 26/13
92 РП Пословне зоне Рамићи 28/15
93a Измјена дијела РП Творнице опекарских производа 24/08
117 РП "Дервиши 2" 19/08
124 Измјена РП за простор регионалне санитарне депоније комуналног чврстог отпада на локалитету Рамићи 24/06
127 РП "Новаковићи-Запад" 7/03
127а Измјена дијела РП "Новаковићи - Запад" 19/05
127b Измјена дијела РП "Новаковићи-Запад" 39/08
128 РП за дио насеља Залужани и Куљани 14/03
136 РП "Вујиновићи-Запад" 9/05
129 Измјена РП за простор између магистралног пута М-4 и комплекса предузећа "Козарапутеви" 10/07
129a Измјена дијела РП за простор између магистралног пута М-4 и комплекса предузећа "Козарапутеви" у Бањалуци 40/14

Градска управа града Бањa Лукa © 2008