• slideshow_2
  • slideshow_3
  • slideshow_4

Обавјештења

Листа правних лица за вршење послова техничког прегледа објеката за које грађевинске дозволе издаје Одјељење за просторно уређење

Одлука о уређењу простора и грађевинском земљишту (цијена дозвола)

Рјешење о еколошкој дозволи за производно-складишне објeкте, намјене: складишта техничких и медицинских гасова, у Пословној зони „Рамићи

Захтјев за издавање еколошке дозволе за привремени пословни објекат, намјене: мијешање боја и лакова у Улици Књаза Милоша бб

Захтјев за издавање еколошке дозволе за трафостаницу МБТС 2 х (1х1000) kVA, 10(20)/0,4 kV

Захтјев за издавање еколошке дозволе за пословни објекат - аутомеханичарска радња у Улици Пионирска бб

Захтјев за издавање еколошке дозволе за пословни објекат - аутомеханичарска радња и продавница ауто-дијелова у Верићима бб

Захтјев за издавање еколошке дозволе за индивидуални стамбено-пословни објекат, аутомеханичарску радњу, на локацији Дебељаци 43А

Захтјев за издавање еколошке дозволе за пословни објекат, изложбени салон и сервис аутомобила, у Улици Књаза Милоша бб

Захтјев за издавање еколошке дозволе за трафостаницу 400/110/20kV, Бањалука 6, на локацији Рамићи-Драгочај

Корисник

Нисте регистровани?

Почетна страна / Регулациони планови / ЦЕНТАР
ЦЕНТАР PDF верзија   Верзија за штампу

Регулациони планови

насеља Центар

Градска управа града Бањa Лукa © 2008