• slideshow_2
  • slideshow_3
  • slideshow_4

На јавном увиду

Нацрт Плана парцелације за изградњу некатегорисаног пута Грбића јарак - заселак Грбић

Нацрт Плана парцелације за изградњу некатегорисаног пута Грбића јарак - заселак Грбић (план просторне организације)

Нацрт Плана парцелације за изградњу некатегорисаног пута Грбића јарак - заселак Грбић (текст)

Нацрт Плана парцелације за изградњу водоводног система "Црно врело" на територији Града Бања Лука

Нацрт Плана парцелације за изградњу водоводног система "Црно врело" на територији Града Бања Лука (прегледна карта)

Нацрт Плана парцелације за изградњу водоводног система "Црно врело" на територији Града Бања Лука (подсистем Бронзани мајдан)

Нацрт Плана парцелације за изградњу водоводног система "Црно врело" на територији Града Бања Лука (подсистем Славићка и Радосавска)

Нацрт Плана парцелације за изградњу водоводног система "Црно врело" на територији Града Бања Лука (подсистем Звијезда)

 

Обавјештења

Листа правних лица за вршење послова техничког прегледа објеката за које грађевинске дозволе издаје Одјељење за просторно уређење

Одлука о просторном уређењу и грађевинском земљишту

Захтјев за издавање еколошке дозволе за пословни објекат - пекару у Ул. Слободана Јовановића бр. 23

Затјев за издавање еколошке дозволе за пословни објекат - КПС јединице за снабдјевање ТНГ и малопродаје боца са ТНГ у кругу пословног комплекса "Бањалучки велесајам"

Захтјев за издавање еколошке дозволе за пословни објекат за производњу електро-инсталационог материјала од пластике у насељу Рамићи

Захтјев за издавање еколошке дозволе за пословни објекат – Фабрику дувана у Бањој Луци

Захтјев за издавање еколошке дозволе за пословни објекат – каменорезачку радњу у Бањој Луци

Захтјев за издавање еколошке дозволе за објекат примарне обраде дрвета - пилане у Ул. Благоја Паровића (Туњице)

Захтјев за издавање еколошке дозволе за пословни објекат - аутомеханичарску радњу у Ул. Раде Радића 131 у Врбањи

Корисник

Нисте регистровани?

Почетна / Регулациони планови / ЦЕНТАР
ЦЕНТАР PDF верзија   Верзија за штампу

Регулациони планови

насеља Центар

Градска управа града Бањa Лукa © 2008