• slideshow_2
  • slideshow_3
  • slideshow_4

На јавном увиду

Нацрт измјене дијела  регулационог плана за простор дефинисан улицама: Јована Дучића, Паве Радана, 1. крајишког корпуса и Вука Караџића - прво обавјештење за јавност

Графика             Текстуални дио


Нацрт измјене дијела регулационог плана стамбеног насеља Дракулић - прво обавјештење за јавност

Графика             Текстуални дио


Нацрт измјене дијела плана парцелације за коГмплекс бетонаре на к.ч.бр. 528/1, 528/8, 528/10 и 528/6 к.о. Залужани  - прво обавјештење за јавност

Графика             Текстуални дио


Нацрт измјене дијела регулационог плана централног дијела насеља Драгочај и Рамићи - прво обавјештење за јавност

Графика             Текстуални дио

 

Нацрт измјене дијела регулационог плана за простор између: ул. Цара Лазара, источног транзита, ул. Гаврила Принципа и десне обале Врбаса (радни назив „Југ 4“)  - прво обавјештење за јавност

Графика             Текстуални дио

 

Нацрт измјене дијела регулационог плана за простор Регионалног центра у Бањалуци - прво обавјештење за јавност

Графика             Текстуални дио

 

Нацрт регулационог плана  за простор између Булевара војводе П. Бојовића, Булевара војводе Ж. Мишића и ријеке Врбас - прво обавјештење за јавност

Графика             Текстуални дио

Обавјештења

Листа правних лица за вршење послова техничког прегледа објеката за које грађевинске дозволе издаје Одјељење за просторно уређење

Одлука о уређењу простора и грађевинском земљишту (цијена дозвола)

Захтјев за издавање еколошке дозволе за привремени монтажно-демонтажни објекат - самоуслужна аутопраоница, у Улици Књаза Милоша број 56

Рјешење о еколошкој дозволи за пословни објекат, између улица Бана др Тодора Лазаревића, Васе Пелагића и Српске

Захтјев за издавање еколошке дозволе за стамбено-пословни објекат, намјене: машинска обрада метала, у Улици Српских Соколова број 18

Захтјев за издавање еколошке дозволе за трафостаницу МБТС 2 х (1х1000) kVA, 10(20)/0,4 kV

Захтјев за издавање еколошке дозволе за пословни објекат - аутомеханичарска радња у Улици Пионирска бб

Захтјев за издавање еколошке дозволе за пословни објекат - аутомеханичарска радња и продавница ауто-дијелова у Верићима бб

Корисник

Нисте регистровани?

Почетна страна / Регулациони планови / ЦЕНТАР
ЦЕНТАР PDF верзија   Верзија за штампу

Регулациони планови

насеља Центар

Градска управа града Бањa Лукa © 2008