• slideshow_2
  • slideshow_3
  • slideshow_4

Обавјештења

Листа правних лица за вршење послова техничког прегледа објеката за које грађевинске дозволе издаје Одјељење за просторно уређење

Одлука о уређењу простора и грађевинском земљишту (цијена дозвола)

Рјешење о еколошкој дозволи за привремени монтажно-демонтажни објекат-самоуслужну аутопраоницу у Улици Књаза Милоша број 56 

Захтјев за издавање еколошке дозволе за пословни објекат - аутомеханичарска радионица, у Улици Бранка Поповића бб

Рјешење о обновљеној еколошкој дозволи за пословни објекат, намјене: браварска радионица у Улици Дујке Комљеновића број 37ц

Захтјев за издавање еколошке дозволе за пословно-производни објекат, за сушење и складиштење воћа и поврћа са хладњачом, у Пискавици Доњој бб 

Захтјев за издавање еколошке дозволе за пословни објекат,намјене:производња фасадних панела са пратећим просторијама,Карановац бб

Захтјев за издавање еколошке дозволе за пословно-производни објекат за електростатско наношење праха (пластификација алуминијума), у Пиланској улици

Захтјев за издавање еколошке дозволе за пословни објекат - аутопраоницу у Улици Момчила Поповића број 3

Захтјев за издавање еколошке дозволе за производно-складишни објекат, намјене: производња и прерада пластичних маса, у Улици Благоја Паровића број 108

Захтјев за издавање еколошке дозволе за трафостаницу МБТС 2 х (1х1000) kVA, 10(20)/0,4 kV

Захтјев за издавање еколошке дозволе за пословни објекат - аутомеханичарска радња у Улици Пионирска бб

Захтјев за издавање еколошке дозволе за пословни објекат - аутомеханичарска радња и продавница ауто-дијелова у Верићима бб

Корисник

Нисте регистровани?

Почетна страна / Регулациони планови / ЦЕНТАР
ЦЕНТАР PDF верзија   Верзија за штампу

Регулациони планови

насеља Центар

Градска управа града Бањa Лукa © 2008