• slideshow_2
  • slideshow_3
  • slideshow_4

На јавном увиду

Нацрт измјене дијела плана парцелације за комплекс бетонаре на к.ч.бр. 528/1, 528/8, 528/10 и 528/6 к.о. Залужани  - прво обавјештење за јавност

Графика             Текстуални дио


Нацрт измјене дијела регулационог плана централног дијела насеља Драгочај и Рамићи - прво обавјештење за јавност

Графика             Текстуални дио

 

Нацрт измјене дијела регулационог плана за простор између: ул. Цара Лазара, источног транзита, ул. Гаврила Принципа и десне обале Врбаса (радни назив „Југ 4“)  - прво обавјештење за јавност

Графика             Текстуални дио

 

Нацрт измјене дијела регулационог плана за простор Регионалног центра у Бањалуци - прво обавјештење за јавност

Графика             Текстуални дио

 

Нацрт регулационог плана  за простор између Булевара војводе П. Бојовића, Булевара војводе Ж. Мишића и ријеке Врбас - прво обавјештење за јавност

Графика             Текстуални дио

Обавјештења

Листа правних лица за вршење послова техничког прегледа објеката за које грађевинске дозволе издаје Одјељење за просторно уређење

Одлука о уређењу простора и грађевинском земљишту (цијена дозвола)

Рјешење о еколошкој дозволи за производно-складишне објeкте, намјене: складишта техничких и медицинских гасова, у Пословној зони „Рамићи

Захтјев за издавање еколошке дозволе за привремени пословни објекат, намјене: мијешање боја и лакова у Улици Књаза Милоша бб

Захтјев за издавање еколошке дозволе за трафостаницу МБТС 2 х (1х1000) kVA, 10(20)/0,4 kV

Захтјев за издавање еколошке дозволе за пословни објекат - аутомеханичарска радња у Улици Пионирска бб

Захтјев за издавање еколошке дозволе за пословни објекат - аутомеханичарска радња и продавница ауто-дијелова у Верићима бб

Захтјев за издавање еколошке дозволе за индивидуални стамбено-пословни објекат, аутомеханичарску радњу, на локацији Дебељаци 43А

Захтјев за издавање еколошке дозволе за пословни објекат, изложбени салон и сервис аутомобила, у Улици Књаза Милоша бб

Захтјев за издавање еколошке дозволе за трафостаницу 400/110/20kV, Бањалука 6, на локацији Рамићи-Драгочај

Корисник

Нисте регистровани?

Почетна страна / Регулациони планови / ЛАУШ
ЛАУШ PDF верзија   Верзија за штампу

 Регулациони планови

 насеља Лауш

Градска управа града Бањa Лукa © 2008