• slideshow_2
  • slideshow_3
  • slideshow_4

На јавном увиду

Нацрт Плана парцелације за изградњу некатегорисаног пута Грбића јарак - заселак Грбић

Нацрт Плана парцелације за изградњу некатегорисаног пута Грбића јарак - заселак Грбић (план просторне организације)

Нацрт Плана парцелације за изградњу некатегорисаног пута Грбића јарак - заселак Грбић (текст)

Нацрт Плана парцелације за изградњу водоводног система "Црно врело" на територији Града Бања Лука

Нацрт Плана парцелације за изградњу водоводног система "Црно врело" на територији Града Бања Лука (прегледна карта)

Нацрт Плана парцелације за изградњу водоводног система "Црно врело" на територији Града Бања Лука (подсистем Бронзани мајдан)

Нацрт Плана парцелације за изградњу водоводног система "Црно врело" на територији Града Бања Лука (подсистем Славићка и Радосавска)

Нацрт Плана парцелације за изградњу водоводног система "Црно врело" на територији Града Бања Лука (подсистем Звијезда)

 

Јавни позиви

Одлука o изради измјене дијела Рег. плана цент. дијела насеља Крупа на Врбасу

Одлука o изради измјене дијела Рег. плана цент. дијела насеља Крупа на Врбасу (обухват)

Одлука o изради измјене дијела Регулационог плана "Југ 2"

Одлука o изради измјене дијела Регулационог плана "Југ 2" (обухват)

Одлука o изради измјене дијела Регулационог плана "Малта 1"

Одлука o изради измјене дијела Регулационог плана "Малта 1" (обухват)

Одлука o изради измјене дијела Регулационог плана за простор „Новаковићи–Вујиновићи“ - секција А, Б и Ц

Одлука o изради измјене дијела Регулационог плана за простор „Новаковићи–Вујиновићи“ - секција А, Б и Ц (обухват)

Одлука o изради измјене дијела РП за простор између: Ул. цара Лазара, Источног транзита, Ул. Гаврила Принципа и десне обале Врбаса (радни назив „Југ 4“)

Одлука o изради измјене дијела РП за простор између: Ул. цара Лазара, Источног транзита, Ул. Гаврила Принципа и десне обале Врбаса (радни назив „Југ 4“) (обухват)

Одлука o изради измјене дијела РП "Обилићево"

Одлука o изради измјене дијела РП "Обилићево" (обухват)

Корисник

Нисте регистровани?

Почетна / Регулациони планови / ЛАУШ
ЛАУШ PDF верзија   Верзија за штампу

 Регулациони планови

 насеља Лауш

Градска управа града Бањa Лукa © 2008