• slideshow_2
  • slideshow_3
  • slideshow_4

Корисник

Нисте регистровани?

Почетна / Тендери/конкурси
Категорија Назив Oбјављен Истиче
Тендери Изградња дијела саобраћајнице са комплетном инфраструктуром у Пријечанима, дужине цца 409,99 м, од профила ПР 1 СТ 0+000,00 до профила ПР 20 СТ 0+409,99 км 22.04.2014. 23.05.2014.
Тендери Санација и реконструкција Студентског позоришта у Улици Веселина Маслеше бр. 20 22.04.2014. 22.05.2014.
Јавни позиви Јавни позив за додјељивање подстицајних средстава за развој пољопривредне производње 22.04.2014. 22.05.2014.
Тендери Реконструкција, адаптација и промјена намјене дијела постојећег објекта у простор вртића у Улици Јосифа Панчића бр. 2 22.04.2014. 21.05.2014.
Тендери ЛОТ 1 - изградња секундарне водоводне мреже у Улици Душана и Владе Копање код броја 4; ЛОТ 2 - изградња секундарне водоводне мреже у огранку Улице Благоја Паровића и ЛОТ 3 - изградња секундарне водоводне мреже у насељу Чесма, друга висинска зона 22.04.2014. 20.05.2014.
Тендери Пружање услуге прикупљања и одвоза комуналног отпада из домаћинстава и вршење наплате од корисника са подручја Града Бања Лука 07.04.2014. 19.05.2014.
Тендери Реконструкција градских саобраћајница-раскрсница Булевар цара Душана-Краља Петра I Карађорђевића, аутобуско стајалиште уз магистрални пут М4 у насељу Пријаковци и аутобуско стајалиште уз магистрални пут М16 у насељу Јагодићи 07.04.2014. 07.05.2014.
Тендери Обављање архитектонских, инжењерских дјелатности, услуга техничког савјетовања и пословног и менаџмент консалтинга 21.03.2014. 28.04.2014.
Конкурси Јавни конкурс за попуну упражњених мјеста чланова Управног одбора ЈУ „Центар за предшколско васпитање и образовање“ Бања Лука 11.04.2014. 27.04.2014.
Конкурси Јавни конкурс за избор и именовање чланова школских одбора, из реда представника локалне заједнице, у основним школамана подручју Града Бања Лука 11.04.2014. 27.04.2014.
Градска управа града Бањa Лукa © 2008