• slideshow_2
  • slideshow_3
  • slideshow_4

Корисник

Нисте регистровани?

Почетна / Тендери/конкурси
Категорија Назив Oбјављен Истиче
Тендери Пружање услуге прикупљања и одвоза комуналног отпада из домаћинстава и вршење наплате од корисника са подручја Града Бања Лука 07.04.2014. 19.05.2014.
Тендери Реконструкција градских саобраћајница-раскрсница Булевар цара Душана-Краља Петра I Карађорђевића, аутобуско стајалиште уз магистрални пут М4 у насељу Пријаковци и аутобуско стајалиште уз магистрални пут М16 у насељу Јагодићи 07.04.2014. 07.05.2014.
Тендери Обављање архитектонских, инжењерских дјелатности, услуга техничког савјетовања и пословног и менаџмент консалтинга 21.03.2014. 28.04.2014.
Конкурси Јавни конкурс за попуну упражњених мјеста чланова Управног одбора ЈУ „Центар за предшколско васпитање и образовање“ Бања Лука 11.04.2014. 27.04.2014.
Конкурси Јавни конкурс за избор и именовање чланова школских одбора, из реда представника локалне заједнице, у основним школамана подручју Града Бања Лука 11.04.2014. 27.04.2014.
Конкурси Јавни конкурс за подношење пријава правних лица за обављање послова техничког прегледа објеката за које грађевинску дозволу издаје Одјељење за просторно уређење Градске управе Града Бања Лука 11.04.2014. 26.04.2014.
Тендери Реконструкција јавне расвјете 24.03.2014. 24.04.2014.
Тендери Извођење радова на инвестиционом одржавању асфалтних и модернизацији макадамских градских саобраћајница, инвестиционом одржавању асфалтних саобраћајница локалних и некатегорисаних путева и реконструкцији локалних и некатегорисаних путева 24.03.2014. 23.04.2014.
Градска управа града Бањa Лукa © 2008