• slideshow_2
  • slideshow_3
  • slideshow_4

Корисник

Нисте регистровани?

Почетна / Сервиси / Додјела стипендија Града Бања Лука, ученицима и студентима
Сервис

Додјела стипендија Града Бања Лука, ученицима и студентима (ГУБЛ-УС-10/01)

Надлежни орган

Одјељење за друштвене дјелатности

Како и гдје

Потребно је испунити и предати образац Захтјев за додјелу стипендија Града Бања Лука, ученицима и студентима (код документа ГУБЛ-ОБ-10/01). Образац можете преузети у згради Градске управе (адреса: Трг српских владара 1), испред Пријемне канцеларије, или преузети овдjе исти документ у електронској форми (download-ати).
Испуњен образац и пратећи документи се предају у Пријемнoj канцеларији, на шалтерима 1 или 2.

Потребан образац

download Захтјев за додјелу стипендија Града Бања Лука, ученицима и студентима (ГУБЛ-ОБ-10/01)

Неопходни документи

1. Увјерење (потврдa) о упису у разред/школску годину, као редован ученик или студент;

2. - Свједочанства задње три године школовања (ученици који конкуришу за стип. по основу успјеха у школи);

- Свједочанство завршеног разреда (ученици који конкуришу за стип. према соц. статусу и за дефиц. занимања);

3. Увјерење (потврдa) о просјеку оцјена са факултета (студенти који конкуришу за стипендије по основу успјеха на студију и за дефицитарна занимања);

4. Фотокопија прве стране индекса са сликом студента и бројем досијеа;

5. Рјешење о породичној - личној инвалиднини (дјеца погинулих бораца, РВИ од I до VI категорије, ЦЖР);

6. Кућнa листa (дјеца из породица са четворо и више дјеце);

7. Изводи из матичнe књиге рођених (дјеца из породица са четворо и више дјеце) – орган прибавља по службеној дужности увидом у регистар; 

8. Увјерење о мјесту пребивалишта на подручју града Бањa Луке, најкраће четири године прије подношења захтјева;

9. Увјерење Центра за социјални рад (дјеца без род. старања, дјеца из породица корисника сталне новч. помоћи, дјеца самохр. родитеља у стању су соц. угрожености, особе са инвалидит. који су корис. права на туђу његу и помоћ); 

10. Копијa картице текућег рачуна, која гласи на име подносиоца захтјева.

Рок за рјешавање предмета

60 дана од дана подношења захтјева.

Правни основ формалности

- Одлука о додјели стипендија Града Бањалука ученицима средњих школа и студентима првог циклуса на високошколским установама ("Службени гласник Града Бања Лука", број 18/10 и 14/12)

- Одлука о измјенама и допунама Одлуке о додјели стипендија Града Бањалука ученицима средњих школа и студентима првог циклуса на високошколским установама ("Службени гласник Града Бања Лука", број 11/13)

Градска управа града Бањa Лукa © 2008