• slideshow_2
  • slideshow_3
  • slideshow_4

Водич за инвеститоре

Корисник

Нисте регистровани?

Почетна страна / Сервиси / Додјела стипендија Града Бања Лука, ученицима и студентима
Сервис

Додјела стипендија Града Бања Лука, ученицима и студентима (ГУБЛ-УС-10/01)

Надлежни орган

Одјељење за друштвене дјелатности

Како и гдје

Потребно је испунити и предати образац Захтјев за додјелу стипендија Града Бања Лука, ученицима и студентима (код документа ГУБЛ-ОБ-10/01). Образац можете преузети у згради Градске управе (адреса: Трг српских владара 1), испред Пријемне канцеларије (претинац број 64), или преузети овдjе исти документ у електронској форми (download-ати).
Испуњен образац и пратећи документи се предају у Пријемнoj канцеларији, на шалтерима 1 или 2.

Додатне информације на телефон: 051/244-444, локал 704 и 706; или директно у канцеларијама број 23 и 29.

Потребан образац

download Захтјев за додјелу стипендија Града Бања Лука, ученицима и студентима (ГУБЛ-ОБ-10/01)

Неопходни документи

1. Увјерење (потврда) о упису у разред/ школску годину, као редован ученик или студент;
2. Свједочанства задње три године школовања (ученици који конкуришу за стип. по основу успјеха у школи);
    Свједочанство завршеног разреда (ученици који конкуришу за стип. према соц. статусу и за дефиц. занимања);
3. Увјерење о просјеку оцјена са факултета (студенти који конк. за стип. за успјех на студију и за дефиц. занимања);
4. Фотокопија прве стране индекса са сликом студента и бројем досијеа;
5. Рјешење о породичној - личној инвалиднини (дјеца погинулих бораца, РВИ од I до VI категорије, ЦЖР);
6. Кућна листа (дјеца из породица са четворо и више дјеце);
7. Изводи из матичних књига рођених (дјеца из породица са четворо и више дјеце) – орган прибавља по службеној дужности увидом у регистар;
8. Увјерење о мјесту пребивалишта на подручју града Бањa Луке, најкраће четири године прије подношења захтјева;
9. Увјерење Центра за социјални рад (дјеца без родитељског старања,  дјеца из породица корисника сталне новчане помоћи, дјеца самохр. родитеља корисника права на једнокр. новчану помоћ или додатка на дјецу, особе са инвалидит. који су корисници права на туђу његу и помоћ, дјеца из породица угрожених поплавом или клизиштем које су корисници права на једнократну новчану помоћ или додатка на дјецу);
10. Копија картице текућег рачуна, која гласи на име подносиоца захтјева (ученика или студента).

Рок за рјешавање предмета

60 дана од дана подношења захтјева.

Правни основ формалности

- Одлука о додјели стипендија Града Бањалука ученицима средњих школа и студентима првог циклуса на високошколским установама ("Службени гласник Града Бања Лука", број 18/10 , 14/12 , 11/13 , 16/14 и 26/14)

Градска управа града Бањa Лукa © 2008