Анкета – јавна хигијена

Home / Анкета – јавна хигијена

Анкетни листић за привредни сектор – jавна хигијена

Период анкетирања: 20. март – 20. јули 2018. године

Анкета је намјењена привредном сектору, те молимо да попуњавањем ове анкете искажете своје мишљење о јавној хигијени у нашем граду. Резултати анкете ће бити кориштени као дио активности у будућим планирањима активности на побољшању јавне хигијене.

Молимо да при оцјењивању користите сљедећу скалу оцјена:

1 – уопште не задовољава

2 – не задовољава

3 – дјелимично задовољава

4 – задовољава

5 – у потпуности задовољава

При оцјењивању означите  једну од оцјена која најприближније одражава ваше мишљење.

Хвала на сарадњи!