Јавни позив за достављање приједлога на регулационе планове

Одјељење за просторно уређење обавјештава јавност да су на сједницама Скупштине града Бање Луке, одржаним 5. новембра и 11. децембра 2019. године,  донесене одлуке о изради измјене дијела Регулационог плана стамбеног насеља Дракулић и о изради измјене дијела Регулационог плана „Центар – исток“.

Измјеном плана стамбеног насеља Дракулић биће обухваћен простор уз Битољску улицу, а односи се на к.ч. 1037/1, 1038/1 и 1038/2, к.о. Дракулић (н.п.) у укупној површини од 0,13 ха и графички је приказан на карти која ће бити изложена у просторијама Градске управе и у просторијама Мјесне заједнице Росуље, 15 дана од дана објављивања.

Измјеном плана „Центар – исток“ биће обухваћен простор на углу улица Милана Ракића и Доситеја Обрадовића, а односи се на к.ч. бр. 4163, 4164, 4165, 4167, 4169, 4170 и 4171, к.о. Бањалука 7 (н.п.), у укупној површини од 0,25 ха и графички је приказан на карти која ће бити изложена у просторијама Градске управе и у просторијама Мјесне заједнице Центар 1, 15 дана од дана објављивања.

Обухвати наведених плана објављени су и на овој интернет страници.

Недлежно одјељење позива заинтересована лица, власнике некретнина, кориснике простора и учеснике у његовој изградњи и уређивању да доставе своје приједлоге и сугестије за одређена планска рјешења на земљишту или објектима, односно објекту у њиховом власништву.

Приједлози и сугестије могу се доставити Градској управи Града Бање Луке – Одјељењу за просторно уређење, у форми дописа, до  29. јануара 2020.године.