Јавни конкурс за суфинанирање пројеката из области културе

Градска управа расписала је данас јавни конкурс за суфинансирање пројеката културног и умјетничког стваралаштва за 2019. годину. На јавни конкурс могу се пријавити пројекти из области: савременог стваралаштва и креативне индустрије умјетничког стваралаштва, продукције и интерпретације из дјелатности које су утврђене Законом о култури; аматерског културног и умјетничког стваралаштва; спровођења и унапређивања едукације у областима културе; дјечијег стваралаштва, стваралаштво за дјецу и младе у области савременог умјетничког стваралаштва, продукције, креативних индустрија и подстицање младих талената; културног и креативног рада особа са инвалидитетом и доступности свих културних садржаја особама са инвалидитетом; умјетничког и културног стваралаштва друштвено осјетљивих група и децентрализације културе.

Пријаве на јавни конкурс, са потребном документацијом, достављају се Одјељењу за културу, туризам и социјалну политику, путем пријемне канцеларије Градске управе  – број 14, у затвореној коверти, са назнаком: Јавни конкурс за суфинансирање пројеката културног и умјетничког стваралаштва, број: 10-6-118/19, или путем поште – препоручено, на адресу: Град Бања Лука, Градска управа, Одјељење за културу, туризам и социјалну политику, Трг српских владара 1, Бања Лука.

Максималан износ који се може издвојити за суфинансирање једног пројекта је 15.000 КМ, а конкурс остаје отворен до 1. априла 2019. године.

Пријаве пристигле на јавни конкурс разматра комисија за вредновање пројеката културног и умјетничког стваралаштва, из реда умјетника и стручњака у култури, а чланови комисије ће такође бити изабрани путем јавног позива који можете преузети ОВДЈЕ.

Комплетан јавни конкурс и потребне обрасце можете погледати и преузети ОВДЈЕ.