Javna rasprava o nacrtima dva planska dokumenta

Odjeljenje za prostorno uređenje Gradske uprave organizuje 15. februara dvije javne rasprave o nacrtima planskih dokumenata, i to:

  • O Nacrtu izmjene dijela Regulacionog plana „Paprikovac – Petrićevac“ – sekcija C, E, F, G i H na području grada Banje Luke – u 12 časova
  • O nacrtu dijela Regulacionog plana „Jelšingrad“ RO tvornica strojeva, uređaja i alata – novelisani plan – u 12.30 časova.

Javne rasprave biće održane u sali 33 Gradske uprave.

Iz nadležnog odjeljenja pozivaju stručnu javnost, predstavnike infrastrukturnih i drugih organizacija, kao i sva zainteresovana lica da prisustvuju  javnoj raspravi.