Čišćenje korita potoka – bujičara

Inspektori Odjeljenja za inspekcijske poslove, ovih dana, intenzivno rade na preventivnoj kontroli terena koja obuhvata obilazak korita potoka bujičara i manjih klizišta.

Načelnik ovog odjeljenja Janko Kecman kaže da je kontrolama obuhvaćeno veliko područje grada, od Bočca do Debeljaka i da se čiste svi potoci gdje god je primjećen bilo kakav otpad u koritu.

  • Mi smo još u proljeće registrovali 89 rizičnih lokacija i do sada je velika većina propusta i korita očišćena. Sada, kada ulazimo u jesen, takođe smo pokrenuli akciju čišćenja i kontrole, zajedno sa Civilnom zaštitom i Odjeljenjem za komunalne poslove, tako da ćemo spremno dočekati eventualne veće padavine – rekao je Kecman.

On je dodao da je u toku i akcija kontrole pražnjenja septičkih jama koju inspekcija sprovodi svake godine.

  • Intenzivno kontrolišemo čišćenje septičkih jama u Kuljanima, Priječanima, na Laušu i dijelu Starčevice. Ovo je, prije svega, preventivna aktivnost, a tek ukoliko ne budu ispoštovana naša upozorenja, pristupamo izricanju kaznenih mjera – naveo je Kecman.
 Foto: arhiva

Foto: arhiva