У припреми Стратегија развоја бањалучких села

Градске службе започеле су рад на изради Стратегије руралног развоја којом би се дефинисали правци развоја и унапређења сеоског подручја. Из тог документа требало би да произађе низ мјера и пројеката којим би се постојећи ресурси ставили у функцију, омогућили бољи услови за живот и зауставио одлазак младих са села.

– Села нам остају празна. Млади напуштају своја огњишта, остављају ресурсе који нису у функцији и траже уточиште у граду иако тамо често немају основне услове за живот. С тим циљем, покренута је израда ове стратегије која нам је неопходна како би разрадили низ мјера за задржавање становништва у селима – истиче Драшко Илић, директор Центра за развој пољпривреде и села.

Темељно упориште за овај документ представља Стратегија развоја града до 2027. године. Овим документом, предвиђена је израда стратегије у оквиру програма успостављања институционалног оквира и инфраструктуре за развој пољопривреде и развоја руралног дијела Бање Луке који заузима око 80 одсто укупне територије града.

По Илићевим ријечима, развој треба посматрати свеобухватно кроз развој предузетништва, инфраструктуре, образовања, здравства, туристичких потенцијала и других ресурса.

– Пројекти који буду дефинисани стратегијом морају имати за циљ убрзан развој руралног подручја, лакши приступ тржишту и финансијским средствима. Када говоримо о развоју села, морамо нагласити да се не ради само о пољопривредним потенцијалима. Ту имамо могућности развоја предузетништва, туристичке потенцијале и природне ресурсе који би се морали ставити у функцију развоја града- наглашава Илић.

Да би се дошло до таквог документа, како је рекао Илић, потребно је урадити пресјек садашњег стања у пољопривреди и руралном развоју, дефинисати активности које претходе изради, урадити студију изводљивости те обезбједити средства за израду студије.

– С обзиром на то да је ријеч о документу који подразумјева развој више области на руралном дијелу у његову израду укључене су све градске службе и институција, од Градске управе, Градске развојне агенције, Туристичке организације града и нашег Центра. Надам се да ће до краја године овај стратешки документ бити завршен и спреман за имплементацију – закључио је Илић.

 

 Фото: архива

Фото: архива