Utvrđena rang-lista za prodaju kokica u Parku Mladen Stojanović

Komisija za sprovođenje postupka javnog oglasa o dodjeli lokacija za privremeno zauzimanje javne površine za prodaju kokica i zabavne radnje u Parku Mladen Stojanović, utvrdila je rang-listu ponuđača na osnovu kriterijuma najviše cijene.

Lice koje je u postupku javnog nadmetanja ponudilo najpovoljniju cijenu za lokaciju, dužno je u roku od tri dana podnijeti zahtjev za izdavanje rješenja u prijemnoj kancelariji Gradske uprave Grada Banje Luke.

Kompletan zakaučak komisije možete pogledati OVDJE.