Утврђена ранг-листа за продају кокица у Парку Младен Стојановић

Комисија за спровођење поступка јавног огласа о додјели локација за привремено заузимање јавне површине за продају кокица и забавне радње у Парку Младен Стојановић, утврдила је ранг-листу понуђача на основу критеријума највише цијене.

Лице које је у поступку јавног надметања понудило најповољнију цијену за локацију, дужно је у року од три дана поднијети захтјев за издавање рјешења у пријемној канцеларији Градске управе Града Бање Луке.

Комплетан закаучак комисије можете погледати ОВДЈЕ.