Траже се приоритети из насеља за идућу годину

Савјети мјесних заједница треба да до 1. октобра доставе приоритете из области саобраћајне и комуналне инфраструктуре, а у оквиру припрема за израду нацрта градског буџета за 2020. годину.

Ресорна одјељења упутила су допис о достављању података о приоритетима у свих 57 мјесних заједница, истичући да ће приједлози савјета мјесних заједница бити један од критеријума приликом израде програма заједничке комуналне потрошње и уређења грађевинског земљишта за наредну годину.

Одјељења ће приликом израде приједлога програма уважавати и  друге критеријуме као што су: Стратегија развоја града, План капиталних инвестиција 2018-2020, усвојене одлуке, анализе, студије, пројекте, као и равномјерност улагања по мјесним заједницама.

– Приоритете је потребно класификовати по врстама, на примјер: комунална опрема, водовод, канализација и јавна расвјета, како би у складу са средствима буџета расположивим за ове намјене  био сачињен што квалитетнији приједлог ових програма – навели су из ресорног одјељења.