„Стакленац“ понуђен у закуп

Угоститељски објекат Стакленац“ у градском парку понуђен је у закуп путем јавног огласа, који је Град Бања Лука данас расписао.

У оквиру процеса реструктурирања Јавног предузећа “Аквана”, које је до сада управљало овим простором – одлучено је да се овај атрактивни кафић у доњем дијелу Музичког павиљона у Парку „Петар Кочић“ изда у комерцијални закуп. Када је ријеч о горњем спрату Музичког павиљона, он ће бити дат на управљање Банском двору Културном центру.

Простор „Стакленца“ је укупне површине 308,34 квадрата, а почетна закупнина износи 14,59КМ по квадрату.

Заинтересовани за обављање угоститељске дјелатности на овој локацији у центру града, пријаве са потребном документацијом треба да поднесу закључно са 24. децембром, до 11 часова. Отварање понуда обавиће се истог дана у 13 часова у сали 238 – други спрат  Градске управе.

Уз овај, данашњим огласом понуђен је у закуп и пословни простор у Улици Краља Петра I Карађорђевића број 46, површине 66м2, намјена услужна и трговинска дјелатност.

Огласом су путем непосредне погодбе понуђени и пословни простори:

– у Јавном склоништу Пећина, у Омладинској улици бб, површине 456,07 m2, намјена привредна и угоститељска дјелатност;

-у Улици Теодора Колокотрониса број 12, површине 24 m2, намјена услужна и трговинска дјелатност;

– у Алеји светог Саве број 18, површине 157 m2, намјена трговинска дјелатност.

Сви пословни простори се издају у закуп у виђеном стању, на неодређено вријеме.

Учесник на огласу може бити свако физичко и правно лице, осим лица која нису у цјелости измирила обавезе по основу закупа и комуналне накнаде према Граду Бања Лука.

Учесници потребну документацију достављају у затвореној коверти на протокол Градске управе Града Бања Лука, канцеларија 14, за сваки пословни простор, са обавезном назнаком на коверти: ГРАД БАЊА ЛУКА, Комисија за пословне просторе и гараже,– ПРИЈАВА НА ОГЛАС ЗА ЗАКУП ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА са назнаком редног броја пословног простора из огласа (од 1 до 5).

Комплетан јавни оглас погледајте овдје.