Регистар некретнина: Унесено 14.000 јединица имовине

У градски гегистар некретнина до данас је укупно унесено 14.154 јединице имовине, што је у односу на 31. децембар прошле године повећање за 3.858 нових јединица.

-Очекујемо да ће до краја године бити укупно унесено око 15.000 јединица – казао је Раденко Лакетић, начелник Одјељења за локални економски развој и стратешко планирање, прецизирајући да се у ову рачунарску апликацију уносе подаци о градским становима, пословним просторима и гаражама и осталим објектима у власништву Града, као и о земљишту, јавним површинама, комуналној инфраструктури, спортским објектима, образовним и културним установама, и осталим портфељима имовине.

Успоставаљање овог електронског регистра је неопходно да би се средила евиденција и ефикасно управљало градском имовином.

У оквиру овог регистра, идентификовано је, између осталог, 2.000 земљишних парцела површине око 242 хектара у власништву Бање Луке.

-Ове податке уписали смо у Регистар некретнина и доставили надлежном Одјељењу за привреду у циљу реализације пројекта изнајмљивања у закуп земљишта заинтересованим пољопривредним произвођачима – нагласио је Лакетић.

Према његовим ријечима, Регистар је нарочито дошао до изражаја у тренутку када се јавила идеја и потреба да Град Бања Лука самостално обавља послове евиденције и наплате закупнина за пословне просторе и гараже.

-Овај посао раније је обављао Завод за изградњу, али неквалитетно, што је довело до проблема и губитака у буџету Града. Зато је Град прошле године преузео ове послове од ЗИБЛ-а и надоградњом Регистара некретнина новом апликацијом КОМИС, добио савремен и ефикасан систем за евиденцију закупаца, фаткурисање закупнина и праћење уплата и финансијску анализу прихода по том основу – рекао је Лакетић.

Анализа је показала да је у 2018. години остварен значајан пораст прихода по основу комерцијалног закупа.

 Фото архива

Фото архива

-Уз то, надограђеним Регистром добили смо и јединствену базу података о партнерима и створена је могућност брзог увида у стање дуговања сваког закупца – казао је Лакетић.

Одјељење тренутно води и преко 70 поступака за књижење пословних објеката, простора и гаража у власништву Града, у јавним евиденцијама Републичке управе за геодетске и имовинско правне послове ПЈ Бања Лука.

Наиме, крајем 2016. године, Град је, по први пут, покренуо пројекат успостављања електронског регистара имовине, у склопу којег је дониран и софтвер, односно рачунарска апликација „Регистар некретнина“.