Расписан међународни конкурс за будући мост у Доцу

Град Бања Лука расписао је данас међународни конкурс за израду идејног урбанистичко-архитектонског рјешења моста у насељу Долац у Бањој Луци. Осим што ће пут од Старчевице и Обилићева до центра града скратити на пар минута вожње, будући мост у Доцу би, и по изгледу, требало да буде један од најрепрезентативнијих објеката градске инфраструктуре.

Како је наведено, циљ конкурса је да се кроз оцјену више пристиглих идејних рјешења изнађе најквалитетније рјешење будућег моста, укључујући и непосредно урбанистичко окружење. Очекује се да би конкурс, због атрактивности пројекта, могао привући велику пажњу домаћих и иностраних архитеката.

Намјера градске администрације је да мост уз  функционалну вриједност у повезивању двије обале Врбаса, има и високу естетску вриједност.

Како би се добило што више креативних и квалитетних рјешења за овај будући симбол града, одлучено је да конкурс буде међународног карактера тако да могу учествовати сва правна и физичка лица која испуњавају стручне и остале услове дефинисане конкурсом без обзира на територијалну припадност.

Конкурс за нови мост у Доцу биће отворен до 30. септембра, а за најбоље идејно рјешење предвиђена је новчана награда у износу од 20.000 евра.

Све пристигле радове оцијениће конкурсна комисија у чијем је саставу, уз домаће стручњаке, и еминентни словеначки архитекта и професор архитектуре Петер Габријелчич, творац моста на Ади у Београду.

Према оквирним плановима, изградња моста на Доцу могла би почети на јесен идуће године, уколико до тада буду испуњени сви потребни предуслови, од избора идејног рјешења, израде главног пројекта, рјешења имовинско-правних питања па све до финансирања и избора извођача радова.

Према пропозицијама, учесник конкурса предаје конкурсни рад на линк www.banjaluka.rs.ba/konkurs-most-dolac  (en.banjaluka.rs.ba/ bridge-design-competition-banjaluka2024), а који не смије бити већи од 30MB.

Уз дигиталну предају конкурсног рада, учесник је обавезан поштом послати запечаћену коверту која носи назнаку „АУТОР“, која је на полеђини означена изабраном шифром рада. Коверта се шаље на адресу Града Бања Лука, Градска управа, Одјељење за просторно уређење, Трг српских владара 1, 78 000 Бања Лука, Република Српска, Босна и Херцеговина са назнаком ,,НЕ ОТВАРАТИ – ЈН 03-404-313/19, Конкурс за израду идејног урбанистичко-архитектонског рјешења моста у насељу Долац у Бањој Луци“.