Радојичић на збору грађана: Ријешен проблем барака у Лазареву

Становници тзв. барака у Лазареву, њих више од 12.000, моћи ће да се у земљишним књигама упишу као власници и стамбених објеката и окућнице, чиме ће, послије вишегодишње неизвјесности, бити ријешен највећи проблем становника овог насеља, изјавио је вечерас градоначелник Игор Радојичић.

Током вечерашњег збора грађана у Лазареву, Радојичић је представио рјешење за овај проблем, који већ годинама мучи власнике око 3.600 барака са око 12.000 становника. Већ годинама уназад, становници барака, који су их својевремено откупили и стекли станарско право, нису могли да се упишу као власници земљишта око објеката, што их је онемогућавало да на том мјесту граде трајне објекте.

Радојичић је позвао грађане Лазарева, који имају овај проблем, да у подручној јединици Републичке управе за геодетска имовинска питања (РУГИП) покрену поступак “исправке грешке” којом је окућница око барака уписана као власништво града Бања Лука.

-Град Бања Лука одустаје од власништва над тим земљшним честицама у Лазареву, што ће омогућити да власници барака коначно ријеше овај, огроман проблем због којег су били онемогућени да трајно рјешавају стамбено питање. Кад прибавите потребна документа и упишете се као власници, имаћете попуно чисту правну ситуацију са вашим власништвом – поручио је Радојичић.

Позивајући се на став Врховног суда РС, Радојичић је прецизирао да се у овој, релативно једноставној процедури, сви власници барака, који су их откупили, бити у прилици да стекну власништво и над окућницом.

Он је додао да овај поступак могу покренути сви власници барака, невезано од тога ли да ли је на њиховим парцелама важећим регулационим планом предвиђена изградња индивидуалних стамбених објеката или стамбених зграда.

Бараке у Лазареву подигнуте су 1970. године, као привремено рјешење за становнике који су изгубили своје домове у катастрофалном земљотресу 1969. године. У међувремену, већина носилаца станарског права над баракама, којима је рок трајања истекао још прије 20 година, откупила их је у поступку приватизације станова, али није била у прилици да на том мјесту гради куће због тога што су земљишним књигама могли да се упишу само као власници земљишта испод барака, али не и окућнице.

Детаљна упутства у вези овог поступка и потребне документације доступни су у просторијама Мјесне заједнице Лазарево.

Потребна документа за упис власништва
Неопходно је да се власници барака обрате захтјевом Републичкој управи за геодетске и имовинско-правне послове, Подручна јединица Бањалука, којим ће затражити рјешавање спорних имовинско-правних односа на земљишту које служи редовну употребу објекта-бараке. Уз поднесени захтјев, потребно је приложити и сљедећу документацију:

  • Извод из књиге уложених уговора у који је уписан стан, односно барака – РУГИПП, ПЈ Бањалука;
  • Лист непокретности за бараку која је уписана као својина подносиоца захтјева и лист непокретности за земљиште које служи за редовну употребу бараке (које је уписано као својина Града Бањалука) – РУГИПП, ПЈ Бањалука;
  • Копију катастарског плана – РУГИПП, ПЈ Бањалука;

У поступку ће се ангажовати и вјештак урбанистичке струке који ће утврдити земљиште за редовну употребу објекта.  За потребе вјештачења у поступку се користи сљедећа документација (прибавља странка или вјештак):

  • Копија рјешења о одобрењу за грађење број: 04/2-УП/I-1860/70 од 15.06.1970.године којом се одобрава инвеститору Стамбеном предузећу Бањалука да може приступити изградњи 319 монтажних стамбених објеката објеката у насељу Буџак објеката објеката у насељу Буџак –Архив РС;
  • Копија рјешења број: 04/2-УП/I-4304/70 од 10.01.1971.године којим се примају новоизграђени инвестициони објекти (употребна дозвола)- Архив РС;
  • Копија Детаљног урбанистичког рјешења стамбеног насеља „Буџак 1 и 2“ из 1970. године (број 04/2-УП/I-1860/70) – Архив РС;
  • Извод из важећег Регулационог плана-Градска управа, Одјељење за просторно уређење.