Просторно уређење: Нацрти на увиду од 24. јула

Одјељење за просторно уређење обавјештава јавност да ће Нацрт измјене дијела Регулационог плана „Обилићево“ бити изложен на јавни увид од 24. јула до 26. августа.

Нацртом Плана обухваћен је простор уз улицу Тодора од Сталаћа, а односи се на земљиште означено као к.ч. 582 и 583, к.о. Бањалука 4 (н.п.) у укупној површини од 0,10 хектара (1040 м2)  и биће изложен на јавни увид у просторијама предузећа Центар за пројектовање и консалтинг “ЦПК“, Церска 2, просторијама Градске управе И Мјесне заједнице Обилићево 1, сваки радни дан, од 08 до 16 часова.

Истовремено, одјељење обавјештава јавност да ће и Нацрт измјене дијела Регулационог плана за уређење обала Врбаса бити изложен на јавни увид од 24. јула до 26. августа.

Нацртом Плана обухваћен је простор на два локалитета, и то :

  1. ЛОКАЛИТЕТ “А“ – простор у насељу Лазарево и Дервиши између ријеке Врбас, жељезничке пруге Суња-Добој и огранка Подгоричке улице, у површини од  46,55 хектара, и
  2. ЛОКАЛИТЕТ “Б“ – простор у насељу Кумсале између Улица браће Пиштељића, Савске и ријеке Врбас, у  површини од  15,07 хектара.

Биће изложен на јавни увид у просторијама Јавне установе Институт за урбанизам, грађевинарство и екологију Републике Српске, Бања Лука, Јасеновачких логораша 4а, просторијама Градске управе, просторијама мјесних заједница Залужани и Лазарево 1, сваким радним даном, од 08 до 16 часова.

Нацрти оба плана биће објављени и на овој интернет страници.

За вријеме трајања јавних увида, све до 26.августа, свако физичко и правно лице може дати мишљење, примједбе и приједлоге на нацрте, уписом у свеску која ће се налазити у просторијама у којима ће нацрти бити изложени или доставити у форми дописа Градској управи Града Бања Лука – Одјељењу за просторно уређење .