Појачане контроле продаје животних намирница

Одјељење за инспекцијске послове појачало је ових дана контролe угоститељских и свих других објеката, у којим се прометују животне намирнице и лако кварљиви производи.

Начелник Одјељења Јанко Кецман истиче да се нарочито контролише припрема и промет хране.

-Ових дана појачан је надзор над мјестима за продају брзе хране али и других угоститетљских објеката како би утврдили да ли у том погледу постоје неправилности – наглашава Кецман.

Он истиче да су инспектори за храну у јуну, поред редовних, почели са ванредним контролама продаје сладоледа.

-Ванредно узорковање сладоледа који се продаје на отвореном, урађено је на осам локација, ради провјере његове здравствене исправности од чега је један узорак сладоледа одступао од референтних вриједности због чега је изречена казна од 2.300 КМ – каже Кецман.

Што се тиче контроле животних намирница на градској тржници у Бањој Луци, она је свакодневна, с обзиром на то да надлежна инспекција има сталну канцеларију на тржници. Поред тога, једном недјељно проводи се тимски инспекцијски надзор промета животних намирница.

-Контрола здравствене исправности намирница се обавља и путем узимања узорака хране од стране овлаштених лабораторија, који се достављају на лабораторијско испитивање – рекао је Кецман изражавајући задовољство што у протеклом периоду приликом таквих контрола нису утврђене значајне неправилности.

Контрола обухвата руковање храном, њено складиштење, припрему и испоруку. Приликом контрола провјерава се и темепературни режим чувања животних намирница, исправност амбалаже, декларисање намирница, органолептичка својства, те санитарно-техничка опремљеност објеката, као и хигијена радних површина, уређаја и опреме, те надзор над радницима који врше припрему, послуживање и продају хране.