Поновљен тендер за вртић на Старчевици

У настојању да се смање листе чекања и да што већи број дјеце добије прилику за адекватно предшколско образовање, градске власти поновиле су тендер за реконструкцију још једног пословног простора за потребе новог вртића.

Ри­јеч је о по­сло­вном прос­то­ру у вла­сниш­тву гра­да у насељу Старчевица, у Ули­ци Прве кра­ји­шке бри­га­де на­ро­дне од­бра­не број 1. ко­ји је до­не­да­вно ко­рис­ти­ла Град­ска ра­звој­на аген­ци­ја.

Како су навели из ресорног Одјељења за комуналне послове, ре­кон­стру­кци­јa овог просто­ра на Стар­че­ви­ци већ је требaло да почне, али је пролонгиранa због неуспјешног тен­дера за избор фир­ме ко­ја би би­ла за­ду­же­на за тај по­сао.

-Тендер је поништен из формалних разлога, јер је уочена грешка у пријави понуђача. Јуче смо поновили поступак и очекујемо да до краја године успјешно и окончамо реализацију овог про­је­кта  – рекли су у ресорном одјељењу.

Процијењена вриједност радова је око 160.000 КМ, а према плану нови простор биће при­ла­го­ђен по­тре­ба­ма бо­рав­ка око 60 ма­ли­ша­на.

На радост родитеља и дјеце, недавно су отворена два нова вртића у Обилићеву и Росуљама. И овдје је ријеч о градским пословним просторима, који су преуређени за смјештај малишана.

Такође, у току су радови на проширењу вртића „Бубамара“ у Обилићеву, што ће отворити простор за пријем још 25 малишана у овој предшколској установи. Ово је донација „Делта холдинга“, вриједна 33.000 евра.