Poništen javni poziv za izbor projekata u okviru „Proljeća u Banjaluci“

Zbog aktuelne epidemiološke situacije u vezi sa korona virusom, poništen je Javni poziv za izbor manifestacija/projekata koji će biti sufinansirani u okviru programa „Proljeće u Banjaluci“ za 2020. godinu, objavljen 18. decembra 2019. godine na internet stranici Grada.

Kako je navedeno u obrazloženju ove odluke, Gradski štab za vanredne situacije 29. marta ove godine donio je preporuke i zaključke, kojim je između ostalog – definisano da se otkažu svi događaji i svečanosti planirane za Dan grada i poništi Javni poziv za izbor manifestacija/projekata koji će biti sufinansirani u okviru programa „Proljeće u Banjaluci“ za 2020. godinu.

Sredstva planirana za sufinansiranje ovih manifestacija, biće preusmjerena za druge potrebe nastale u okviru proglašenja vanredne situacije izazvne pojavom korona virusa.