Помоћ за дјецу из хранитељских породица

Град Бања Лука додијелио је једнократну новчану помоћ за дјецу из хранитељских породица, у настојању да додатно популаризује овај, наjхуманији начин збрињавања дјеце без родитељског старања. Према одлуци, уплаћена је једнократна помоћ за 11 основаца и 17 средњошколаца из хранитељских породица.

  • У складу са правилником о додјели једнократне новчане помоћи за суфинансирање  трошкова набавке уџбеника и школског прибора за дјецу која су збринута у хранитељским породицама, за основце из хранитељских породица предвиђено је 150 КМ, за ученике средњих школа 170, док студенти из хранитељских породица могу да добију 200 КМ на име помоћи. Поред тога, обезбијеђене су и бесплатне карте за јавни превоз ученицима из ових пoродица – рекли су у Одјељењу за културу, туризам и социјалну политику.

Из надлежног одјељења подсјећају да је рок за подношење захтјева за помоћ студентима из хранитељских породица 15. новембар 2020. године.

Хранитељство је један од најадекватнијих видова збрињавања дјеце без родитељског старања или којима властита породица не може пружити одговарајућу бригу и старање, које дјетету омогућава да одраста у породичном окружењу које ће знатно утицати на развој његових способности и компетенција за самосталан живот. Укупно, у Бањој Луци је у хранитељске породице смјештено 105 особа.