Позив за куповину обвезница: Да заједно градимо, штедимо и зарађујемо

У складу са одлуком Скупштине, Град Бања Лука врши емисију дугорочних обвезница, јавном понудом, у износу од шест милиона КМ. На овај начин, поред прописаног формалног јавног позива, који је већ објављен, позивамо сва заинтересована правна и физичка  лица, домаћа и страна, да учествују у куповини ових обвезница.

Циљ је да се из прикупљених средстава финансира пет капиталних пројеката, и то: изградња новог моста на локацији Зеленог моста, прва фаза реконструкције Улице краља Александра I Карађорђевића, наставак изградње источног транзита од Крфске до улице Гаврила Принципа, реконструкција спортске дворане у некадашњем Шопинг центру и наставак изградње водоводног пројекта „Црно врело“, односно подсистема водовода „Звијезда“.

-Као што се види то су пројекти из раличитих области, али сви су од посебног значаја за функционисање нашег града, а који ће након реализације побољшати услове живота  и рада на дестине хиљада наших  грађана – казала је начелница Одјељења за финансије Божана Шљивар.

Она је нагласила да је ово прилика, не само, да заједнички подржимо развој и изградњу нашег града, већ и да купци кроз овај облик улагања дугорочно штеде и зараде камату, која је овог тренутка повољнија од каматних стопа, које се нуде на класичну штедњу у домаћим банкама.

-Поред тога, власници обвезница ће ове хартије од вриједности, моћи касније да продају  на Бањалучкој берзи,  ако им буде требао готов новац,  по цијенама које тада буду важиле.   Или их могу задржати до доспијећа – истакла је начелница Шљивар.

Она је додала да је рок доспијећа седам година, а исплата се врши полугодишње, у два једнака ануитета (главница и камата).

Номинална каматна стопа је 4,5%. Номинална вриједност једне обвезнице је 100 КМ, тако да је могуће инвестирати и мање износе.

-Средства за исплату, редовно ће се планирати у буџету и исплате обавеза по емитованим обвезницама биће приоритет у односу на друге обавезе, што је и у складу са законом – закључила је Божана Шљивар.

Упис и уплата

Упис и уплата обвезница почињу 11. априла и трају осам дана.  Упис и уплата  ће се вршити на Бањалучкој берзи, посредством овлаштених берзанских посредника на тржишту хартија од вриједности.  Дакле, сви који су заинтересовани могу своје куповне налоге предати код регистрованих брокерских кућа у РС.

Детаљи о самој емисији, али и финансијској позицији Града Бања Лука, могу се наћи у документу под називом Проспект, а који се налази на интернет страницама  Града и Бањалучке берзе.