Позив за иновативне пословне идеје

Одјељење за локални економски развој и стратешко планирање обавјештава привредне субјекте да је отворен Пети позив за достављање приједлога пројеката у оквиру „Challenge Fund“.

Циљ позива је подршка привредним субјектима са иновативним идејама, производима и услугама из Босне и Херцеговине и Шведске, којима је на располагању укупно 750.000 евра бесповратних средстава.

Прихватљиви подносиоци пројектних приједлога морају имати статус привредног субјекта, бити регистровани у БиХ или Шведској, обављати регистровану дјелатност најмање шест мјесеци до дана објаве позива, бити профитно орјентисани и осигурати 50% суфинансирања.

Рок за подношење пријава је 24. март 2020. године, до 16.00 часова.

Детаљне информације о позиву доступне су на сљедећој интернет страници: https://c2c.ba/bs/pozivi/5-javni-poziv-za-dostavu-projektnih-prijedloga-za-koristenje-sredstava-challenge-fonda/6

Challenge fond успостављен је у оквиру пројекта Challenge to Change који финансијски подржава Шведска агенција за међународни развој и сарадњу /СИДА/, а проводе га, кроз четири године, Развојна агенција Републике Српске и Сарајевска регионална развојна агенција.

Инфо дан
Развојна агенција Републике Српске и Сарајевска регионална развојна агенција позивају привредне субјекте на инфо дане на којима ће бити детаљно представљен овај јавни позив. У Бањој Луци инфо дан ће бити одржан 4. марта у сали Универзитета за пословне студије у 11 часова.

 Фото илустрација

Фото илустрација